Server Core
Contentbox headline
Ranking of Powergamers
#
Name
Week
Today
1. Frozen Heart
Level: [474]
+62.069.964+10.202.833+6.849.49200+14.840.773+6.881.847+20.470.608+3.827.407
2. Psyduck
Level: [654]
+55.696.031+17.954.944+19.724.469+17.006.204+2.272.553-15.648.1290+10.773.012+2.615.976
3. Vulgo Luciano
Level: [604]
+77.349.094-6.515.167+15.626.955+18.336.519+3.498.478+15.813.105+7.620.115+20.541.285+2.430.801
4. Buhu
Level: [570]
+12.186.731-34.667.020+5.960.054+9.445.674+19.940.536+13.680.983-12.466.760+8.444.502+2.850.759
5. Ninaa
Level: [521]
+75.232.969+13.822.370+7.981.330+22.038.161+6.159.542+7.654.057+2.736.931+13.831.822+2.011.752
6. Icewizard
Level: [561]
+117.584.572+10.926.372+18.356.687+19.670.250+19.146.126+22.856.888+12.507.669+11.518.946+2.605.630
7. Xaxauh
Level: [529]
+72.969.469+18.490.381+12.255.295+9.009.686+20.635.604+7.077.455+7.365.603-6.494.152+2.632.596
8. Al Pinche Latuz
Level: [655]
-.684.190.147-25.615.7940+140.30700-89.601.729-34.470.361+2.695.554
9. Oscar Freire
Level: [555]
+31.310.4880-.846.758+11.068.421+6.549.780-.594.501+5.504.686+6.817.364+2.812.495
10. Kinderhufeisen
Level: [650]
+92.686.011+24.577.034+15.764.783-8.191.712+20.767.342+5.840.866+17.570.366+14.823.845+2.536.483
11. Boska Lila
Level: [442]
+148.326.9370+2.502.217+25.567.676+56.535.824+27.028.9380+33.744.854+2.950.425
12. Pessoa Passaro
Level: [416]
+31.144.505+2.696.911+6.230.201-8.447.970-6.593.225+11.860.620-1.574.295+25.262.048+2.710.214
13. Spartan Bzera
Level: [580]
+62.593.878+19.685.209+698.4690+12.798.017+11.256.110+16.863.996+747.456+2.066.098
14. Hellboy
Level: [505]
+83.491.655+8.860.764+9.916.309+13.071.428+32.855.256+7.858.001+4.906.491+6.190.315+2.835.086
15. Tiao Meloni
Level: [426]
+81.215.726+8.978.045+15.705.518+14.851.383+16.535.726+8.679.072-57.439+17.347.088+1.559.947
16. Slark
Level: [418]
+114.346.582+17.505.953+15.574.456+15.531.525+19.395.580+17.839.187+16.318.284+10.110.652+1.074.942
17. Live Life
Level: [623]
-2.742.786000000-4.699.657+1.957.870
18. Flash Reverso
Level: [574]
+9.646.119-8.755.481000-9.922.340+14.424.479+10.413.599+1.486.863
19. Marcos Evangelista
Level: [569]
+35.861.719+8.548.756+12.997.9660000+12.572.168+1.744.827
20. Pszychsha
Level: [574]
+118.144.483+9.914.938-1.511.309+33.105.533+21.726.560+15.165.0710+37.537.869+1.208.819
21. White Endrick
Level: [409]
+210.558.1280+26.713.605+36.102.565+63.234.353+17.196.955+25.962.245+38.530.612+1.821.790
22. Vinte Noinhas
Level: [492]
+72.855.075+11.200.774+12.854.219+11.029.311+10.362.838+10.665.553+10.043.330+3.583.285+1.119.763
23. Allakazam
Level: [419]
+30.504.0730+76.1910+11.600.419+12.575.5290+4.038.287+1.100.761
24. Karl Urban
Level: [558]
+142.477.005+22.319.644+22.412.989+21.578.930+19.143.760+17.423.141+18.844.459+17.100.329+1.658.750
25. Gnik Serphirot
Level: [583]
+56.658.688+3.997.605-1.597.651+12.094.532+12.387.514+7.466.931+9.196.415+10.417.671+1.698.669
26. Beethoven
Level: [532]
+46.002.702+6.403.405+8.534.42800+9.440.492+7.391.621+13.690.141+1.544.612
27. King Tripinha
Level: [452]
+26.179.614+4.433.730+8.690.2900-2.958.273+5.330.2480+9.449.027+1.235.591
28. Dagrao Branco
Level: [666]
-14.262.746-3.524.7320000-18.531.365+5.960.771+1.833.579
29. Mythology
Level: [506]
+112.729.537+18.683.122+20.159.263+24.473.104+14.916.728-.954.378+21.007.429+12.066.693+1.379.575
30. Sirius Oz
Level: [517]
+46.093.895+7.886.768+10.106.681+10.334.776+5.767.677+11.576.698-6.132.258+5.048.000+1.508.550
31. Saluzin
Level: [492]
+57.099.998+5.354.493+7.882.457+2.615.101+16.610.355+15.648.554+5.078.596+3.422.894+1.490.544
32. Evaldo
Level: [457]
+18.863.706-2.787.578-8.811.373+4.972.531+8.923.874+5.713.666+6.945.723+2.121.369+1.787.492
33. Tal Do Renatin
Level: [505]
+31.390.634+5.588.892+7.058.434+9.548.424+7.790.213-.481.513+9+714.058+1.820.468
34. Puma Hard
Level: [442]
+14.562.0660000+12.806.0420+571.543+1.213.452
35. Raven Mystical
Level: [405]
+14.484.74000000+144.615+13.587.164+1.282.431
36. Black Widow
Level: [503]
+51.455.465+25.080.110+6.193.2760000+18.384.657+1.798.421
37. Kina Volta Full
Level: [505]
+64.927.651+10.875.094+8.333.160+11.887.314+7.328.346+7.846.939+9.251.862+8.106.545+1.301.388
38. Shelby War
Level: [508]
+71.071.631+13.051.606+11.888.846+11.101.854+5.951.305+10.778.520+11.246.287+5.458.835+1.598.374
39. Kina One
Level: [409]
+24.717.01000+3.710.785+10.166.57300+8.559.277+1.282.374
40. Shelby Oito
Level: [404]
+88.341.668+21.827.106+4.580.505+25.228.642+19.584.797+7.584.316+3.010.718+5.684.228+1.844.352
41. Joao Nojento
Level: [497]
+40.895.7700+8.713.606+4.130.447+8.569.836+9.359.866+8.480.120-.234.440+1.878.333
42. Voodoo Ed
Level: [486]
+52.762.413+7.320.635+3.795.918+948.291+12.340.535+12.960.098+8.567.444+5.108.508+1.381.324
43. Yehoshuuaah
Level: [499]
+102.224.304+13.779.481+8.949.583+22.311.293+13.480.491+24.158.401+13.782.818+4.522.910+1.243.323
44. Tiriirica
Level: [453]
+19.775.993+8.731.669+3.276.3940+7.075.579-2.219.5050+1.660.540+1.252.315
45. Galux Dominus
Level: [411]
+67.886.415+4.333.366+24.973.516+884.7370+23.559.816+6.250.766+5.034.756+1.000.309
46. Dema
Level: [484]
+36.259.236+7.692.401+880.993+9.225.009+10.925.442+9.375.669+6.362.104-8.463.580+1.150.308
47. Foveiro
Level: [429]
+37.942.685000+8.743.959+13.176.5460+13.835.881+1.188.298
48. Master Mage
Level: [418]
+27.567.139000+7.750.647+9.002.341+6.277.152+2.247.705+1.291.293
49. Nael
Level: [430]
+37.554.212000+1.375.515+15.287.688+8.666.058+10.196.664+1.030.286
50. Loboh
Level: [465]
+59.465.392+4.033.362+8.333.432+8.880.412+11.197.526+11.862.178+4.923.049+10.869.158+1.368.271
51. Tereos
Level: [661]
+83.704.903+10.225.637+7.708.298+12.391.135+12.144.386+12.119.478+10.071.331+17.836.371+1.210.265
52. Minajiscrucker
Level: [582]
+18.013.040000000+16.287.779+1.726.260
53. Rexhckater
Level: [451]
-1.952.0690-5.853.290000+2.711.092+917.076+1.114.211
54. Ze Galdino
Level: [426]
+1.418.771000000+570.037+1.381.201
55. Shelby Tribojah
Level: [426]
+7.947.384000+22100+6.317.191+1.409.193
56. Nephesto
Level: [622]
+106.894.911+13.167.638+19.090.059+6.671.069+19.773.105+7.984.033+20.450.989+19.267.824+1.492.191
57. Lordkillss
Level: [438]
+6.750.789+1.291.210+2.632.551-4.375.239+1.442.535-3.499.909-2.128.968+11.987.434+1.400.174
58. Quote Cwd Root
Level: [447]
+313.517.967+37.926.686+35.076.559+28.978.170+49.606.835+43.354.573+51.435.434+66.482.553+1.660.153
59. Pars
Level: [481]
+106.733.3500+26.498.262+12.393.433+14.608.739+10.115.549+26.943.390+14.528.850+1.648.124
60. Sanky Ju
Level: [528]
+3.583.42800+3.398.126+180.429+127.8800-1.352.112+1.228.106
61. Shelby Thomas
Level: [545]
+116.823.287+19.304.060+18.016.633+18.276.066+17.963.028+15.699.363+15.636.124+11.763.915+1.166.095
62. Leubino
Level: [456]
+41.782.464-2.498.075+9.411.928+5.852.336+11.221.465+4.963.997+8.632.956+1.769.763+1.432.091
63. Slin
Level: [628]
+59.143.1510+11.900.196+13.236.898-.763.814+7.030.422+14.970.357+12.390.039+1.380.051
64. Lu Arqueiro
Level: [409]
+16.901.366+1.260.4410+1.944.74600+280.577+11.826.851+1.294.046
65. De Julitos
Level: [461]
+40.160.665+17.445.283+6.484.062+544.954+5.308.70500+10.891.032+1.078.036
66. Rushskill Sword
Level: [410]
+5.911.63000000-1.810.108+5.721.711+1.000.028
67. Lady Lagertha
Level: [597]
+44.881.353+14.868.387+1.489.736-1.663.841+3.948.613+4.182.974+16.466.256+4.568.200+1.023.026
68. Karya
Level: [523]
+68.091.785+10.088.865+13.950.765-1.190.090+13.553.669+16.086.746+4.456.608+9.369.197+1.779.022
69. Korsan
Level: [453]
+6.280.733-3.519.577-5.978.324-5.995.218+5.064.625-7.004.158+9.513.919+11.422.457+1.777.010
70. Sonick
Level: [407]
+42.890.806000+19.920.446+17.386.222+4.788.769+368.272+999.524
71. Kazakhstan
Level: [444]
+55.986.0790+18.721.693+272.4360+16.186.621+5.212.549+12.657.953+989.774
72. Nega Do Cash
Level: [421]
+35.119.94500+1.784.697+10.395.885+7.743.204+10.924.198+4.074.971+987.199
73. Electabuzz
Level: [565]
+134.540.734+20.211.526+23.905.211+21.966.861+18.122.732+14.129.830+15.980.097+19.115.492+982.112
74. Addon Seller
Level: [515]
+49.339.885+12.693.107-1.487.149+11.656.856+4.572.778+5.808.962+9.020.424+5.146.927+977.931
75. Caiser Quatro
Level: [408]
+12.305.68600+8.602.381-.219.470+1.009.8360+1.578.975+963.335
76. Dogmau
Level: [405]
+16.140.014+2.937.06400000+12.230.987+961.973
77. Amelia Paralda
Level: [411]
+23.392.350+7.520.051+9.318.361+10.000.0030-.936.224+91.360-3.825.891+959.955
78. Cigana
Level: [466]
+41.922.904+7.474.651+4.502.716-1.559.674+17.054.826+2.890.880+2.627.872+6.434.691+940.500
79. Marvel Lagnd
Level: [521]
+36.785.259+4.919.916+10.434.732+4.141.568+11.912.284+2.116.3430+1.438.476+937.825
80. Seu Craudinei Ek
Level: [470]
+41.741.0100+25.6500+10.886.041+19.989.892+5.584.531+4.182.591+927.450
81. Therhomboid
Level: [534]
+90.299.498+24.706.543+9.179.734+10.555.267+6.498.9890+13.584.790+24.377.249+923.400
82. Zaka Nikka
Level: [422]
+24.036.089+9.897.929+3.217.90300+8.140.4500+889.673+916.109
83. Litana
Level: [433]
+55.480.779+279.645+16.193.410+5.170.390+3.826.086+15.574.348+2.072.590+11.401.767+906.599
84. Onjacktallkina
Level: [406]
+49.558.526+6.474.833+3.053.068+8.796.436+7.633.934+12.782.795+4.455.230+5.943.343+883.422
85. Sanky Archers
Level: [597]
+38.456.526+9.615.334+6.176.946+4.811.010+578.223+9.254.710+2.430+7.157.070+873.790
86. John Dee
Level: [407]
-3.119.8350-5.571.855+158.857+1.12600+988.713+871.756
87. Pequeno Tanker
Level: [517]
+7.152.070-7.077.1670+5.568.150+1.242.49200+6.215.746+848.204
88. Hiineghan
Level: [457]
+93.245.189+21.247.266+18.507.510+19.668.428+11.651.287-4.726.868+14.391.519+12.112.199+846.395
89. Gangs Starbrow
Level: [444]
+22.113.6680+8.179.896+3.993.148000+9.095.777+845.846
90. Avtar
Level: [460]
+7.371.8620+5.970.683+6.544.084+7.715.892-13.079.3830+745.898+838.323
91. Erep Zeroseis
Level: [428]
+79.576.304+2.407.387+12.149.687+12.027.856+12.784.474+13.455.473+12.398.299+12.398.317+808.958
92. Rasmus
Level: [443]
+11.177.146000000+10.482.340+805.695
93. Marvell Lagnd
Level: [593]
+55.172.421+3.566.018+1.959.231+7.598.538+15.325.999-2.677.419+17.884.206+12.925.042+802.592
94. Dulia Mrk
Level: [454]
+65.909.677+21.137.792+17.432.423+8.858.287+4.758.729+3.459.939+14.221.080-5.793.373+798.837
95. Hyulle
Level: [475]
+36.848.235+8.983.305-.707.435+7.433.602+8.590.518+7.570.0850+4.753.365+793.226
96. Sanky Mago
Level: [597]
+41.083.042-12.594.362+25.686.929+6.561.511+177.964+7.708.9320+12.209.060+792.549
97. Sparkzyn
Level: [414]
+20.604.114+2.534.814+4.344.733+5.082.77100+1.077.960+4.195.048+787.372
98. Niicholas Flamel
Level: [439]
+16.093.6510+3.883.802+2.593.905000+9.108.156+786.509
99. Jabu
Level: [476]
+56.198.422+9.019.167+9.152.504+438.228+12.657.314+12.594.624+9.295.583+2.427.005+784.826
100. Denali
Level: [485]
+22.165.9150+5.223.387+10.403.906000+5.393.838+783.146
101. Arqueira
Level: [429]
+29.674.0000+17.349.6040000+10.864.613+782.461
102. Recolhe Dinheiro
Level: [443]
+35.188.95600-2.483.691+14.087.304+853.128+2.704.706+20.247.003+780.505
103. Sinistron
Level: [440]
+26.488.437+12.965.8180+10.156.286+58.062+12.059.730-3.309.969-6.918.265+779.473
104. Princesa Marien
Level: [585]
+15.733.79700000+2.725.276+12.835.747+773.173
105. Bina
Level: [462]
+26.970.9600+4.684.762+15.108.00300-6.965.451+12.321.878+768.822
106. Knight Expert
Level: [415]
+52.251.5840+9.391.184+10.836.878+21.677.768+10.530.4430-.719.459+768.536
107. Maleevolaa
Level: [468]
+51.821.3010+22.486.044+5.255.59400+5.934.921+16.847.983+757.299
108. Kina Maker Money
Level: [518]
+7.088.235+6.348.207-13.615.701+4.597.540+6.813.489-3.141.3860+6.277.339+745.809
109. Chosen One
Level: [530]
+39.691.8430000+10.271.051+13.900.605+15.212.465+721.308
110. Rydhia
Level: [584]
+74.389.271+9.214.849+10.242.666+10.329.954+10.759.771+10.884.938+9.894.213+11.056.164+713.011
111. Crazyclown
Level: [407]
+24.897.213+9.708.0650-2.498.480+9.963.074+1.771.3360+6.733.504+712.220
112. Calki Sart
Level: [476]
+39.357.6070+657.256+19.112.497+702.474+16.066.8350+1.992.229+685.457
113. Insanos
Level: [455]
+40.734.091+5.366.421+4.236.795+6.685.752+1.430.621+7.554.592+6.916.376+6.117.851+680.430
114. Myszorek
Level: [455]
+1.151.007+2.402.5560000-11.615.911+9.259.692+670.105
115. Atlas
Level: [445]
+31.588.15000+7.663.778+7.565.544+5.799.740+1.444.041+8.423.380+664.694
116. Brutalheart
Level: [451]
+35.732.28400+11.656.127+16.833.37000+7.807.129+656.436
117. Thunder Hawk
Level: [452]
-11.330.785-2.386.9280+939.260+2.625.565-19.753.5080+6.531.493+653.393
118. Civic Ek
Level: [468]
+28.591.733+8.677.1880+5.920.830+5.900.3280+3.968.227+5.261.518+638.865
119. Sirilanca
Level: [468]
+9.224.317000000+8.029.685+632.195
120. Goretzka
Level: [511]
+3.680.1880-1.963.8540000+4.919.449+593.724
121. Infernus Return
Level: [403]
+52.329.148+14.305.343+9.970.519+7.725.751+7.399.548+5.550.920+3.711.471+3.718.031+560.951
122. Rico Enovinho
Level: [444]
+31.395.510+8.130.660+8.963.910+5.248.895000+7.830.487+556.224
123. Eulinho Griffin
Level: [483]
+13.423.751-43.331+3.208.2300+8.418.610-3.170.2140+4.066.625+543.232
124. Sr Gold
Level: [401]
+96.204.238+56.363.307+30.669.6080000+8.408.782+539.764
125. Dona Deola
Level: [555]
+23.206.671+7.799.371+6.895.530+1.523.218+8.316.745+5.054.254-14.607.912+8.491.924+538.735
126. Jaique
Level: [429]
+13.748.4430+2.820.92000+8.133.1960+1.818.803+522.977
127. Slytharshelby
Level: [406]
+35.507.334+7.291.755+4.217.851+14.493.220+364.913+377.735+578.393+6.311.672+514.154
128. Marien Luna
Level: [486]
+9.558.61200000+2.815.413+6.285.689+509.458
129. Rk Orion
Level: [463]
+39.349.027+9.700.277+10.464.1080000+19.100.132+509.085
130. Celinxd
Level: [626]
+77.947.505+14.851.753+16.855.162+1.837.421+15.583.896+9.425.028+12.043.807+6.289.927+508.064
131. Seal
Level: [470]
+14.254.20900000+2.289.314+11.971.399+494.994
132. Luna Marien
Level: [473]
+4.108.25900000+2.269.300+1.058.464+494.781
133. Arc Warden
Level: [424]
+120.874.780+20.631.227+17.837.979+15.797.360+12.679.653+20.321.527+18.200.484+15.148.059+488.261
134. Sesshomaru
Level: [431]
+56.862.525+17.573.180+5.834.7670+8.851.929+10.841.8960+13.974.264+485.789
135. Ayman All Zawahiri
Level: [488]
+13.624.68300000+2.524.237+10.668.966+479.432
136. Shelby Blindshot
Level: [420]
+25.684.467000+6.546.373+7.112.4750+11.763.152+466.263
137. Rena Rukorun
Level: [481]
+11.639.1710+256.022+8.578.761000+1.572.690+463.467
138. King Luizinho
Level: [610]
-.022.320.179-37.767.702-21.742.003-10.361.578-48.668.304-59.283.687+6.387.566-9.430.064+454.842
139. Ehlers
Level: [444]
+38.814.126+19.534.350+187.859000-1.638.087+19.831.221+454.228
140. Caili
Level: [471]
-3.182.439000000-3.569.891+452.387
141. Odin Jomus
Level: [478]
+11.587.2320+315.779+9.139.002000+1.361.469+445.308
142. Devil Lycan
Level: [466]
+11.275.116+938.127+3.553.4180000+6.080.334+425.515
143. Skippershelby
Level: [410]
+44.007.070+7.910.695+12.686.731+13.772.795+1.532.264+1.656.171+2.887.025+4.765.967+416.799
144. Dijsgjsnb
Level: [464]
+20.571.2660+8.513.046+871.114+2.183.503+7.846.6820+770.836+392.079
145. Aseia Navok
Level: [473]
+12.209.2270+768.443+9.460.886000+1.204.189+383.102
146. Demir
Level: [452]
+21.381.409+10.831.416+2.913.513-2.556.979+1.327.488+4.261.438+2.192.502+2.782.704+324.631
147. Aagel Ragim
Level: [488]
+41.183.3980+607.226+21.869.231+1.503.093+16.487.7890+1.359.360+315.739
148. Niks Tria
Level: [475]
+10.547.5690+291.787+9.204.153000+824.291+300.265
149. Renan Das Noviinha
Level: [550]
+67.080.442+22.292.528+15.433.653+17.505.744+4.262.88400+6.131.333+298.457
150. Tankanada
Level: [468]
+49.962.8790+16.974.680+6.717.608+4.713.6220+9.739.817+11.699.861+288.120
151. Joka Eterno
Level: [463]
+32.176.0180-2.514.949+6.862.302+3.725.3250+8.401.323+16.024.768+247.678
152. Discordiapr
Level: [457]
+37.016.734+4.209.934+9.637.408+5.715.049+12.838.375+6.803.816+6.145.371-7.899.447+225.568
153. Sir Ban
Level: [611]
+46.216.9450+8.571.056+8.136.229+8.928.023+4.238.877+7.950.624+9.068.926+207.325
154. Feared Drulol
Level: [479]
+36.638.071+2.197.698000+11.776.821+13.168.539+7.474.827+185.023
155. Dolores Goxtosa
Level: [414]
+2.084.60700000-.247.960+3.531.403+163.800
156. Ckimimaroo
Level: [480]
+26.761.313+5.529.9330+6.281.047+9.177.818+584.243+3.396.7950+135.135
157. Cride
Level: [404]
+62.857.136+5.111.475+13.302.970+15.770.705+8.887.467+6.718.859+3.952.598+7.444.924+134.673
158. Tricky
Level: [512]
+79.890.807+14.797.432+16.756.606+7.168.440+16.219.073+9.045.102+12.744.073+3.059.959+120.102
159. Sanky Leader
Level: [657]
+21.244.772-3.557.036+24.586.016+23.690.094+55.590+3.177.0540-25.414.510+98.172
160. Brisola Hard
Level: [449]
+55.346.563+8.627.945+5.516.217+13.785.062+17.309.720+5.672.890-9.568.679+14.505.353+52.500
161. Gryllo
Level: [447]
+64.481.677+2.928.356+28.314.587+8.524.900+408+19.347.325+5.195.353+105.653+48.112
162. Gnomin
Level: [542]
+2.000.854000000+2.648.807+46.352
163. Ladrao De Gaiola
Level: [424]
+16.422.04800000+3.327.370+12.770.639+38.325
164. Anti Push
Level: [433]
+47.253.374+4.855.140+25.272.340+18.937.751+9.335.223+3.361.549-9.913.325-4.593.333+27.999
165. Elder Retorno
Level: [486]
+47.985.696+12.976.928+2.834.4020+2.883.251+7.107.437+10.254.988+11.361.667+20.570
166. Neno Two
Level: [433]
+114.651.826+10.006.791+28.638.269+24.214.230+22.570.133+22.892.464+9.843.205-2.432.276+7.920
167. Bergkamp
Level: [442]
+870.20700000+60+865.489+4.658
168. Lucky Luke
Level: [526]
+95.093.4040+3.384.714+14.877.984+30.308.353+935.212+38.763.069+7.099.343+3.450
169. Fighting Cube
Level: [409]
+9.411.372+4.308.829+8.379.487000-3.598.466-.559.480+2.881
170. Miguel Garza
Level: [528]
-12.871.8170-2.586.663+3.471.758-2.491.613-2.837.507-5.160.642-3.705.150+1.437
171. Markiin Kingziin
Level: [517]
+26.981.775+3.109.226+5.942.7160+6.360.256+1.792.4900+10.766.085+12
172. Grun
Level: [662]
+45.939.631+5.788.216+11.474.025-3.630.153-1.083.763+11.296.519+11.627.818+10.467.9680
173. Dexxter
Level: [557]
+47.880.4170+6.847.749+4.690.516+3.095.918+5.722.798+23.212.487+2.314.9470
174. Alucinator
Level: [407]
-2.050.407-2.050.4070000000
175. Taskezeiro Quatro
Level: [427]
000000000
176. Juliiano
Level: [485]
+26.616.554+412.936+3.657.679+3.978.527+3.917.137+11.846.624+1.980.981+2.302.1890
177. Favellado
Level: [524]
+22.073.9440+7.134.056+11.784.384-4.750.145+8.905.648000
178. Ambrose
Level: [529]
000000000
179. Mailus Pala Two
Level: [479]
+42.628.941+2.084.497+17.069.2360+9.711.120+12.190.966+250.621+870.9530
180. Knight Saca Addon
Level: [431]
000000000
181. Islanioed
Level: [404]
000000000
182. Pinheiral Rjj
Level: [435]
000000000
183. Marnia Mica
Level: [525]
000000000
184. Vapo
Level: [434]
000000000
185. Renngoku
Level: [442]
000000000
186. Taskezeiro Cinco
Level: [406]
000000000
187. Chico Cacador
Level: [449]
+53.239.447+2.231.613+17.186.211+7.022.1760+17.082.618+8.718.82800
188. Thaina Paixao
Level: [422]
000000000
189. Filoux Kina
Level: [474]
000000000
190. Frizze
Level: [451]
000000000
191. Yuminero
Level: [455]
+17.954.635000+5.200.776+4.400.820+3.154.108+3.200.9310
192. Relampago
Level: [414]
000000000
193. Jared
Level: [431]
000000000
194. Ki Naite
Level: [451]
+53.072.344+9.434.540+9.142.208+7.425.4540+6.615.187+3.047.967+16.409.9860
195. Aspira Romulo
Level: [465]
000000000
196. Nieto Side
Level: [440]
000000000
197. Podcasts
Level: [598]
+20.652.3670-2.429.103+3.404.960+3.526.961-1.609.814+19.977.385-3.217.0220
198. Giooh Kamikaze
Level: [440]
000000000
199. Mike Katori
Level: [452]
000000000
200. Maldade
Level: [533]
000000000
201. Asheo Renina
Level: [487]
000000000
202. Ragnar Lordbrok
Level: [604]
-.137.156+15.365.28900-6.066.119-3.297.687-5.139.63900
203. Kendo Joga Easy
Level: [457]
000000000
204. Leo Knight
Level: [404]
000000000
205. Aizen Rhain
Level: [554]
+37.145.343+4.609.324+10.339.972-.678.401+11.600.720-6.571.297+6.730.661+10.116.3630
206. Anti Judas
Level: [435]
000000000
207. Fred Flintstone
Level: [455]
000000000
208. Latiff
Level: [403]
000000000
209. Tesarion
Level: [446]
000000000
210. Shannon
Level: [431]
+7.73600+7.73600000
211. Mudzin Afrika
Level: [437]
000000000
212. Romulo So Ouro
Level: [451]
000000000
213. Namikasz
Level: [525]
+57.234.429+6.325.458+2.979.923+192.053+12.794.920+12.865.280+10.934.216+12.284.4360
214. Ashleyr
Level: [433]
000000000
215. Antony
Level: [464]
+15.394.04100+9.802.965+5.592.0750000
216. Joao Do Caminhao
Level: [413]
000000000
217. Zarryx Pethel
Level: [511]
000000000
218. Hiriyu Kina
Level: [441]
000000000
219. Eldersuper
Level: [622]
+79.307.409+11.452.184+10.348.754+9.230.953+12.838.328+11.015.698+11.799.368+12.625.1210
220. Major Wizard
Level: [418]
000000000
221. Yankziee
Level: [414]
000000000
222. Saenchai
Level: [431]
000000000
223. Bradock Original
Level: [401]
000000000
224. Linkzin Roxzin
Level: [446]
000000000
225. Binhoo Deus
Level: [417]
000000000
226. Hahvok Legend
Level: [591]
+99.494.0700+13.535.898+18.818.635+27.970.203+28.927.716+10.244.61500
227. Dark Master
Level: [418]
000000000
228. Leviel Mitarker
Level: [471]
+30.442.308+5.611.687+5.375.827+6.003.189+8.471.904+3.982.699000
229. Skriath
Level: [431]
000000000
230. Sky Kario
Level: [455]
+1.112.0550+479.818000+575.29400
231. Fogo Na Babilonia
Level: [551]
+75.793.788+10.762.311+11.617.156+11.529.502+12.261.052+9.374.589+9.274.460+11.976.7150
232. Strange Doctor
Level: [408]
000000000
233. King Azotes
Level: [405]
000000000
234. Thorzin
Level: [415]
000000000
235. Amamae Chego
Level: [439]
+25.865.70900+4.426.242+15.915.894+5.524.572000
236. Shelby Warlord
Level: [408]
000000000
237. Destruidor Geral
Level: [418]
000000000
238. Cira Raliana
Level: [409]
000000000
239. Chico Paladin
Level: [431]
+62.524.955+3.077.396+10.395.463+5.605.724+7.336.131+20.710.469+15.401.77000
240. Knight Fluminense
Level: [439]
000000000
241. Enjoy The Moment
Level: [582]
+97.126.477+14.472.759+13.075.029+13.582.296+15.051.135+15.307.083+11.634.525+14.005.6480
242. Gatuno
Level: [464]
+16.139.237000+4.485.866+5.387.111+6.267.25900
243. Blessed Holy
Level: [405]
000000000
244. Acas Catrugir
Level: [493]
000000000
245. Killaroxi Ms
Level: [499]
+19.505.619+4.443.908+9.571.378-4.166.742+697.346+5.665.745-.232.490+4.878.1210
246. Shelby Task
Level: [421]
-2.725.090000000-2.725.0900
247. Britoszz
Level: [522]
000000000
248. Raffa Atividade
Level: [503]
000000000
249. Flaviin
Level: [426]
000000000
250. Klauss
Level: [437]
000000000
251. Show Mari
Level: [415]
+8.067.786+2.962.378+5.386.329+1.719.07700000
252. Guided By Rivotril
Level: [474]
+44.897.204+4.789.523+7.807.010+6.282.718+6.762.625+6.948.717+6.825.372+6.484.2350
253. Janko Muzykant
Level: [424]
000000000
254. Juliieta
Level: [425]
+16.233.7580+2.298.661+14.935.09600000
255. Claire Lana
Level: [420]
000000000
256. Kushy
Level: [422]
000000000
257. Franko
Level: [581]
000000000
258. Dalan Maros
Level: [477]
000000000
259. Senhor Dos Aneis
Level: [480]
-4.553.8690-4.553.869000000
260. Notorious
Level: [607]
+53.244.670-.456.214+14.090.634+10.165.989+12.462.210+247.350+5.149.127+10.484.6760
261. Aizendaza
Level: [405]
000000000
262. Shelby Corintiano
Level: [418]
000000000
263. Alumni
Level: [488]
000000000
264. Encantadora
Level: [492]
+28.617.4470+6.550.458+13.754.488+9.752.368+506.523+5.504.082-6.466.4570
265. Sir Ragnarok
Level: [435]
000000000
266. Scarfield
Level: [408]
000000000
267. Rydhia Melchisto
Level: [451]
+90.017.184+11.310.942+12.985.413+12.281.604+16.810.907+11.704.451+11.922.421+13.005.4420
268. Zelda Shadowbolt
Level: [504]
+2.157.0780000+2.718.439-.561.36100
269. Pega Eu Ek
Level: [441]
+41.623.200+3.038.375+17.378.401-3.707.205+6.487.963+13.111.840+2.316.82600
270. Mystico
Level: [517]
000000000
271. Sniper Rp
Level: [405]
000000000
272. Avada Kedavra
Level: [558]
000000000
273. Spartan Leonidas
Level: [645]
+3.510000000+3.5100
274. Hahvok
Level: [589]
+69.241.78100+11.796.180+18.847.141+30.904.102+10.694.35500
275. Don Boer
Level: [401]
+48.235.474+20.790.812+21.267.4420000+6.178.2190
276. Full Assault
Level: [521]
+19.422.82400000+9.656.523+10.766.3000
277. Transfer Oito
Level: [428]
000000000
278. Agera
Level: [475]
000000000
279. Rigs
Level: [418]
000000000
280. Emer Boladao
Level: [422]
000000000
281. Azesin
Level: [434]
000000000
282. Moo Gatikao
Level: [430]
+28.362.703000+2.367.360+13.859.262+3.044.687+9.092.3930
283. Wares
Level: [458]
+14.033.9280+3.867.2500+3.323.591+10.848.604+1.846.919-4.851.4380
284. Chuta Ele
Level: [419]
000000000
285. Ze Do Palito
Level: [570]
000000000
286. Imperius
Level: [609]
+96.518.902+16.692.525+14.285.149+6.625.168+17.846.424+14.414.220+14.396.465+13.260.9480
287. Exona
Level: [425]
000000000
288. Jotta Dois
Level: [418]
000000000
289. Ray Perry
Level: [660]
+33.184.125+11.989.209+16.883.066-16.262.7500+2.630.204+9.109.292+11.835.1010
290. Terrorizer
Level: [665]
-52.311.948-26.375.5940-13.716.23800-13.220.11500
291. Sebas King
Level: [609]
+8.412.186+5.585.919+7.625.583-2.873.80500+10.399.643-13.324.1540
292. Piruvato Doido
Level: [455]
+7.392.220000000+7.392.2200
293. Yumage
Level: [412]
000000000
294. Symphonix
Level: [486]
000000000
295. Hakkan
Level: [449]
+39.888.766+9.391.32600+14.638.881+1.246.000+14.613.55800
296. Helenna
Level: [424]
000000000
297. Brunesca
Level: [408]
000000000
298. Grifyyn
Level: [413]
+9.109.26700000-3.572.845+13.681.1120
299. Mano Tralha
Level: [402]
000000000
300. Bibi Perigosa
Level: [481]
000000000
301. Cruciatus
Level: [434]
000000000
302. Poucas Trancas
Level: [409]
000000000
303. Francuski Strzelec
Level: [444]
000000000
304. Nightbreaker
Level: [654]
+12.654.99400000+2.159.499+10.495.4950
305. Ssa And Might Dois
Level: [483]
000000000
306. Vagabundo
Level: [525]
+480000+48000
307. Vitin The Legend
Level: [522]
000000000
308. Oxydrene
Level: [439]
+29.997.0890+26.106.728+2.891.36100000
309. Devonic
Level: [412]
000000000
310. Corteva
Level: [414]
+16.283.085-7.314.921+3.656.624000+11.585.783+8.356.5980
311. Flaviia Rosyldaa
Level: [418]
000000000
312. Hahvok Warrior
Level: [575]
+75.330.369+1.391.364+16.228.356+18.055.197+166.258+29.391.357+9.007.92800
313. Brandon Lee
Level: [522]
+43.706.9620+1.958.089+1.943.068+16.831.920+9.399.727+15.575.15500
314. Koenigsegg
Level: [410]
000000000
315. Luka Doncic
Level: [409]
000000000
316. Metemelo
Level: [458]
000000000
317. Pilot Carioca
Level: [426]
-13.614.501-9.226.020000-4.388.481000
318. Thyfuk
Level: [435]
000000000
319. Kyoguro
Level: [411]
000000000
320. Desenpregado
Level: [410]
+17.740.11100000+76.160+17.580.0350
321. Coringa One
Level: [403]
+294.6620+52.46500+242.197000
322. Veldora Ox
Level: [410]
+438.995000000+438.9950
323. Ichigo Kurosaki
Level: [480]
000000000
324. Sevenffold Side
Level: [426]
000000000
325. Jugger
Level: [430]
000000000
326. Morkking
Level: [423]
000000000
327. Kaos Deathh
Level: [596]
000000000
328. Basma Bonebreaker
Level: [417]
000000000
329. Patatti
Level: [485]
000000000
330. Senhor Mas Flam
Level: [482]
000000000
331. Bitica Comiandre
Level: [419]
000000000
332. Shooper Mcz
Level: [439]
000000000
333. Bajka
Level: [418]
+1.488.7670+703.392000+1.096.06400
334. Yusuke
Level: [456]
000000000
335. Santoryu
Level: [409]
000000000
336. Mais Um Diogo
Level: [538]
+100.748.509+16.429.456+14.995.214+21.055.700+13.461.361+14.763.931+5.447.911+13.598.9330
337. Bluebell
Level: [408]
000000000
338. Coringa Two
Level: [407]
+25.019.597+1.307.799-2.216.2550+3.064.796+6.594.204+11.455.815+4.815.2360
339. Zalankor Averaer
Level: [501]
-7.567.2300-7.567.230000000
340. Rudinick
Level: [448]
000000000
341. Clint Eastwood
Level: [410]
000000000
342. Huit
Level: [599]
000000000
343. Skruven
Level: [550]
-26.020.625-60.937.376-7.645.454+16.580.926+30.582.306+11.083.893+4.320.796-22.003.7160
344. David Lucas
Level: [619]
+32.427.6860-31.656.598+10.777.607+4.512.155+17.697.410+17.360.743+14.737.3670
345. Old Smoothz
Level: [401]
000000000
346. Zona Leste
Level: [490]
+24.162.587+4.251.924+1.161.009-2.158.795+8.479.746+3.339.086+1.450.844+7.640.7710
347. Royal Salut
Level: [542]
000000000
348. Ragnar
Level: [456]
000000000
349. Unknown
Level: [478]
+12.858.950+2.254.992-2.111.639+7.150.773+2.063.381-3.229.4620+5.731.9050
350. Zyra
Level: [418]
000000000
351. Tacian
Level: [483]
+9.000.81700+5.018.004+4.748.800+12.234000
352. Evoo
Level: [474]
000000000
353. Elite Lost
Level: [490]
000000000
354. Druiidita Oxz
Level: [425]
+43.775.024+792.021+15.629.384+3.724.4880+7.683.571+9.731.017+6.987.7690
355. Coringa Tre
Level: [401]
+194.6750+194.675000000
356. Celvik
Level: [481]
000000000
357. Toni Ja
Level: [406]
000000000
358. Eletrohits
Level: [412]
000000000
359. Julio Dibrador
Level: [401]
000000000
360. Dbonex
Level: [514]
000000000
361. Adzin
Level: [410]
000000000
362. Deus Vitor
Level: [599]
000000000
363. Warrior Fairy
Level: [413]
000000000
364. Last Sio
Level: [425]
+89.767.847+19.857.158+18.657.781+11.673.545+19.191.241+19.681.639+1.708.48000
365. Luna Dog
Level: [417]
000000000
366. Guthrum
Level: [465]
+20.889.42300+5.330.505+8.165.221+6.527.298+398.86700
367. Buugz Bunny
Level: [457]
000000000
368. Motugoru
Level: [469]
000000000
369. Nerasti
Level: [459]
000000000
370. Coringa Four
Level: [423]
000000000
371. Druid Chapeco
Level: [448]
000000000
372. Carnifex
Level: [485]
+39.371.230+5.199.504+10.101.979-4.572.727+16.492.8440+7.764.080+3.387.5490
373. Danger
Level: [437]
+12.984.157+12.984.1570000000
374. Tiao Carrero
Level: [401]
000000000
375. Vo Na Biqueira
Level: [405]
000000000
376. Wspominack
Level: [574]
000000000
377. Cesarbom Dimaisuai
Level: [479]
000000000
378. Matheus
Level: [454]
000000000
379. Druid Da Paralyze
Level: [408]
000000000
380. Brida
Level: [463]
+14.379.06700+3.445.409+5.079.354+5.618.078+225.23700
381. Carne Moida
Level: [423]
000000000
382. Vape Spearmint
Level: [419]
000000000
383. Coringa Five
Level: [430]
000000000
384. Paralizando
Level: [413]
000000000
385. Serch
Level: [472]
+9.416.1680+9.416.168000000
386. Carcosa
Level: [503]
+50.699.128+13.566.321+827.885+2.448.328+22.419.2650+7.022.845+3.359.5400
387. Esqer
Level: [470]
+78.146.856+4.164.106+10.087.987+11.704.497+23.889.090+5.980.938+11.903.433+11.419.8010
388. Sanky Knight
Level: [604]
+32.289.174+13.018.272-.078.281+19.349.18300000
389. Seu Nozin
Level: [427]
+23.779.9260+16.853.121+3.448.746+4.478.0580000
390. Maki
Level: [453]
000000000
391. Cuh De Anu
Level: [436]
000000000
392. Szykwizx
Level: [601]
000000000
393. Takeshii
Level: [401]
000000000
394. Hooliganx
Level: [684]
-28.978.78400+2700-14.513.405-14.492.3790
395. Harrison
Level: [642]
+29.592.669+8.126.622+17.510.36800-6.488.144+9.444.82300
396. Lulu Risadinha
Level: [488]
000000000
397. Marco Albaa
Level: [481]
000000000
398. Shelby Seis
Level: [417]
+52.231.85900+8.558.934+10.820.028+4.541.353+15.535.628+13.777.9130
399. Nao Me Siga
Level: [415]
000000000
400. Insomniacs
Level: [553]
000000000
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
1519
Players Online
Top Experience
1- Phantom
1713, Master Sorcerer
2- Vevian
708, Master Sorcerer
3- Koda
700, Master Sorcerer
4- Marte
692, Master Sorcerer
5- Aquiles
685, Elite Knight

Quests
Conheça todos os videos das nossas Quest Custom!

View