Contentbox headline
Ranking of Powergamers
#
Name
Week
Today
1. Kryzao
Level: [161]
+65.993.2410000000+65.993.241
2. Oriente Troiler
Level: [203]
+63.812.3570000000+63.812.357
3. Vendo Seguros
Level: [179]
+62.120.9330000000+62.120.933
4. Nacixeerf
Level: [157]
+62.082.4600000000+62.082.460
5. Shorry Baby
Level: [178]
+90.236.878000000+30.037.553+60.199.325
6. Tomatepodre
Level: [150]
+54.257.052000000+3.903.117+50.354.934
7. Leegalize
Level: [198]
+125.406.508000+9.288.5810+15.467.400+49.781.901+50.870.624
8. Mani
Level: [184]
+101.549.092000000+56.636.481+44.913.610
9. Spirit Architect
Level: [252]
+63.116.349000000+20.639.912+42.477.436
10. Vitin Socafofo
Level: [137]
+41.717.0290000000+41.717.029
11. Mary Ekum
Level: [229]
+195.379.41100000+4.200+156.583.591+38.596.815
12. Rijabzer
Level: [299]
+37.028.323000000+302.772+37.256.020
13. Billy The Kid
Level: [237]
+117.777.245000000+83.355.524+33.422.721
14. El Julia
Level: [225]
+184.002.84600000+421.800+151.786.756+32.416.667
15. Sesshomaru
Level: [223]
+179.923.92600000+5.493.070+142.232.786+32.198.070
16. Ill Knight
Level: [171]
+80.528.817000000+49.479.176+31.049.641
17. Cerol Aspero
Level: [248]
+249.189.36700+100.050+12.141.125+97.359.906+55.864.902+52.336.077+31.439.255
18. Sgn Invencible
Level: [300]
+326.594.724+219.088.697+8.836.9560000+67.467.342+30.203.728
19. Rodo Warax
Level: [236]
+30.025.5980000000+30.025.598
20. Gahel Araujo
Level: [192]
+114.349.872000000+84.693.656+30.656.215
21. Comandante Federal
Level: [221]
+175.876.61300000+135.380.032+10.537.693+29.959.887
22. Macgyver Rp
Level: [247]
+245.770.1270000+131.821.366+65.160.075+18.132.996+29.657.689
23. Cerol Passado
Level: [251]
+257.503.40700+115.453+20.017.378+123.313.121+36.564.925+48.525.062+28.631.804
24. American Ipa
Level: [226]
+187.622.34500000+9.225.756+150.105.949+26.292.640
25. Druidbro
Level: [217]
+146.136.945000+60.334.498+50.016.0750+10.533.049+26.253.322
26. Pally Rp Oito
Level: [206]
+142.314.41200+514.27500+34.406.430+81.773.219+26.860.247
27. Ragnar Bardock
Level: [214]
+158.739.8200000+8.653.277+30.550.311+94.342.227+26.194.004
28. Pally Rp Sete
Level: [210]
+150.822.00600+510.43300+23.192.322+100.259.344+25.938.829
29. Vendidoo
Level: [174]
+86.138.016000+4.200+164.0250+60.895.087+25.018.760
30. Pally Rp Tres
Level: [238]
+220.289.28100+387.3040+1.650.943+126.451.073+66.046.567+25.838.309
31. Pally Rp Seis
Level: [214]
+158.496.82600+469.95000+28.676.870+104.199.295+25.671.190
32. Pale Ale
Level: [224]
+182.539.37300000+14.713.437+142.980.821+25.846.113
33. Arrom Bada
Level: [248]
+92.785.395-2.115.516+1.114.631-.486.517+41.421.056-1.220.667+22.818.065+7.166.272+25.087.071
34. Yokoyama
Level: [253]
+263.981.91300+1.125.591+73.099.295+69.007.061+48.607.079+47.007.143+24.136.744
35. Script Seven
Level: [243]
+60.193.736-1.644.72000000+37.566.916+24.271.540
36. Marf Enriel
Level: [116]
+24.149.753000000+276.450+24.699.476
37. Xadeniz
Level: [163]
+69.683.5740000+114.8300+46.453.624+22.400.835
38. Wingman Warax
Level: [113]
+22.299.8230000000+22.299.823
39. Jamasz
Level: [190]
+112.435.099000000+89.830.332+22.605.766
40. Pally Rp Cinco
Level: [214]
+158.025.82400+379.95000+32.025.797+103.923.075+22.127.571
41. Beautiful Lie
Level: [270]
+43.945.450000000+20.503.940+22.442.510
42. Pally Rp Dois
Level: [214]
+158.690.82100+383.8130+10.151.850+90.225.127+35.208.071+22.293.389
43. Fernadin Beiramar
Level: [229]
+92.712.582+5.814.82400000+64.503.404+22.395.353
44. Freakk Shott
Level: [247]
+177.432.812+13.618.673+16.206.434+34.032.393+23.731.174+18.247.459+12.792.268+37.749.355+22.057.053
45. Mightzulu
Level: [222]
+179.188.271000+13.251.7840+2.312.891+140.202.671+21.423.924
46. Druidzek Fodastico
Level: [150]
+54.583.050000000+32.744.375+21.839.674
47. Pally Rp Um
Level: [249]
+251.322.77200+117.6000+21.383.350+94.803.688+114.797.008+21.739.606
48. Cerol Grossim
Level: [252]
+261.445.03600+116.669+20.427.342+129.763.545+25.380.428+64.976.773+20.230.829
49. Mightykirito
Level: [235]
+212.416.855+34.223.364+12.764.270+19.083.172+30.354.76500+95.792.845+20.200.437
50. Kravasake Ninja
Level: [188]
+51.712.006+23.472.148000+6.320.7810+1.320.624+19.600.452
51. Mini Crack
Level: [287]
+120.812.557000000+101.690.239+19.122.318
52. Mayo Zambadaa
Level: [113]
+19.425.2350000000+19.425.235
53. Ski Druid
Level: [110]
+21.051.428000000+2.854.211+19.197.216
54. Shinde
Level: [224]
+182.638.2550+8.781.219+71.684.08600+24.081.421+59.863.516+19.229.011
55. Sopelagrana
Level: [262]
+38.427.723000000+19.410.968+18.017.755
56. Wizard
Level: [326]
+118.621.5350+44.332.124+56.342.347000+3.300+18.647.060
57. Bob Marle
Level: [232]
+205.685.35800+4.177.926+6.843.804+47.427.829+41.001.129+86.237.664+18.000.005
58. Mad Maze
Level: [282]
+46.585.599000000+29.054.017+17.531.582
59. Houlong
Level: [252]
+76.834.55100+3.028.384+3.936.091+5.628.482+9.483.731+37.747.310+17.012.551
60. Eletrohits
Level: [301]
+164.429.820+12.040.477+26.335.836+17.744.2360+17.893.057+18.492.155+56.875.069+16.050.987
61. Dodozinho Isback
Level: [349]
+145.715.9860+2.717.941+37.805.094+6.711.566+7.820.650+30.047.126+44.735.652+16.880.953
62. Ramalholoky
Level: [283]
+182.700.4360+7.514.594+40.742.818+36.076.829+22.614.363+34.149.986+23.808.324+16.797.519
63. Joao Braveheart
Level: [338]
+142.293.81600000+41.037.304+85.697.010+16.559.501
64. Earl Ragnar
Level: [312]
+498.061.409+11.959.628+59.618.095+69.189.023+177.918.510+7.495.688+14.436.520+142.847.795+16.599.145
65. Taco Especial
Level: [178]
+90.436.886000+8.669.659-75.1050+66.823.342+15.049.959
66. Phantom
Level: [561]
+178.927.247+40.463.611+24.931.989+12.941.979+27.212.83100+55.936.955+15.444.879
67. Rexona The Slayer
Level: [275]
+313.790.611+74.728.267+61.602.225+56.615.562+41.792.334+6.487.121+9.933.429+48.498.823+15.135.846
68. Homer Simpsons
Level: [251]
+123.529.838+12.285.486000+1.503.881+34.193.523+59.035.104+15.513.843
69. Gear Two
Level: [239]
+224.881.5800+4.20000+30.022.271+93.682.329+85.488.302+15.489.673
70. Fhilipp Og
Level: [283]
+192.443.779+52.103.5140-.250.274+32.982.400+44.081.631-.623.470+48.329.379+15.821.598
71. Rex Tex
Level: [285]
+378.573.133+16.838.709+74.118.169+139.292.544+46.293.897+10.266.683+16.962.068+58.337.773+15.467.287
72. Teryxx
Level: [254]
+267.844.935000000+253.639.152+14.205.783
73. Bagi Cwcria
Level: [316]
+56.943.90800+6.987.989+22.910.69800+12.833.453+14.213.766
74. Anchova
Level: [324]
+184.390.017+4.820.08700+14.525.207+29.083.660+43.017.497+77.757.895+14.188.669
75. Lisa Simpsons
Level: [236]
+213.731.6510000+28.808.799+113.686.437+56.944.979+14.293.434
76. Veketop
Level: [367]
+35.575.042+14.507.616+4.005.6720000+1.955.356+14.108.397
77. The Icer
Level: [273]
+290.235.439+102.651.129+59.946.23300+31.550.274+40.225.027+43.811.410+14.052.363
78. Icerlord
Level: [268]
+315.657.0190+79.140.059+90.906.9550+60.294.6120+70.750.050+14.567.341
79. Rheflix
Level: [319]
+109.670.069+28.552.127+33.291.953+6.359.035+8.685.190+5.106.155+2.923.717+10.457.759+14.297.130
80. Jackroyal
Level: [298]
+65.745.039+28.290.64500000+22.872.538+13.583.855
81. Ystyfler
Level: [252]
+262.104.274+2.000.637+51.901.128+64.041.234+60.175.088+377.430+51.773.554+18.514.413+13.270.840
82. Marge Simpsons
Level: [224]
+182.500.76600000+101.809.477+67.116.678+13.575.610
83. Imrald Ignus
Level: [277]
+348.281.098+49.639.141+98.972.710+16.229.766+35.762.559+89.750.409+19.856.116+25.273.817+13.800.575
84. Kike Warax
Level: [216]
+13.989.5260000000+13.989.526
85. Inir
Level: [95]
+13.965.502000000+36.375+13.590.466
86. Maresia
Level: [344]
+103.047.300+21.987.50200+6.784.722+21.235.504+1.175.459+38.451.678+13.415.432
87. Sargento Finix
Level: [174]
+13.464.3880000000+13.464.388
88. Counter
Level: [296]
+127.268.501+50.955.181+15.839.663+6.804.202+15.701.59300+26.385.630+13.584.228
89. Rheflix Chang
Level: [294]
+280.621.824+95.523.544+57.782.100+19.047.450+16.625.454+19.102.024+19.735.205+40.532.875+13.275.169
90. Man Dexter
Level: [299]
+119.110.737+12.355.938-5.971.063+7.807.142+33.273.348+30.146.378-.728.598+28.176.484+13.052.108
91. Jovemmistico
Level: [280]
+317.369.164+71.963.333+16.136.369+24.665+8.144.537+96.628.684+54.670.400+56.958.711+13.205.102
92. Mima Mia
Level: [268]
+314.623.03900+103.421.846+46.549.8760+14.816.934+135.506.292+13.331.089
93. Muthappukin
Level: [106]
+13.895.0790000000+13.895.079
94. Pippin Art
Level: [301]
+173.570.3620+39.793.661+27.632.025000+93.021.618+13.124.057
95. Terrorist Threats
Level: [150]
+52.148.801000000+39.153.774+13.995.026
96. Ppka Atomica Ek
Level: [348]
+218.622.338+32.201.672+31.166.246+16.745.6630+14.976.267+24.659.077+86.512.389+13.363.021
97. Johny Pally
Level: [93]
+12.218.9670000000+12.218.967
98. Yang Chun Lin
Level: [483]
+98.846.334+4.801.306+10.676.318+44.089.922+3.758.7030+7.882.715+14.044.495+12.596.872
99. Aoc Um
Level: [271]
+151.469.60200+4.906.096+38.015.96000+95.234.777+12.314.768
100. Markiin Crazy
Level: [285]
+190.677.16100000+87.592.930+89.172.510+12.913.720
101. Butico Alado
Level: [270]
+278.312.513+32.980.091+35.618.00500+109.890.124+40.224.082+49.095.535+12.505.673
102. Bart Simpsons
Level: [212]
+154.419.5110+19.115.398+10.421.280+78.750+1.125+44.644.753+67.063.341+12.301.658
103. Tropa Do Sete
Level: [257]
+277.327.66200+210.750+80.415.255+72.351.0250+112.683.698+12.128.472
104. Vladimir
Level: [251]
+157.591.764+15.072.695+17.314.419+21.714.986+18.530.792+9.074.068+27.601.754+34.678.651+12.608.396
105. Brabuleta
Level: [288]
+311.740.193+150.870.0910+31.810.987+36.333.4680+30.401.011+50.836.263+12.490.370
106. Anjo Assasinu
Level: [345]
+27.434.765000000+15.350.412+12.084.353
107. Pittols
Level: [257]
+276.662.039+33.045.295+13.839.54000+40.905.680+57.064.984+118.638.389+12.171.149
108. Elder Bullock
Level: [267]
+301.342.961+58.386.401+678.351+33.653.897+24.356.581+102.330.982+47.637.373+21.536.967+12.093.079
109. Mcz Rush
Level: [432]
+99.905.715+26.069.288+6.422.23600+9.875.388+24.624.545+21.399.215+12.516.041
110. Junao Pedrada
Level: [277]
+344.765.6970+86.432.541+105.600.852+108+30.899.032+85.022.476+24.765.822+11.939.971
111. Machiguii
Level: [205]
+141.002.25600000+63.607.690+65.589.717+11.806.847
112. Guuh Araujo
Level: [224]
+182.984.64000000+7.684.917+162.406.918+11.894.804
113. Mematei
Level: [277]
+341.766.737+145.446.372+79.920.341-2.626.228+28.669.581+13.566.5190+65.589.358+11.202.792
114. Esscanorr
Level: [214]
+114.126.1400+19.869.828+51.571.096+19.167.751+11.766.74200+11.753.720
115. Khonsu
Level: [270]
+323.884.40700+77.170.919+172.326.767+16.405.1760+44.944.847+11.039.697
116. Serberus
Level: [259]
+283.784.4000+48.997.780+114.790.582+28.748.6810-.571.391+80.707.106+11.113.640
117. Bravinha
Level: [276]
+344.229.881+24.808.883+75.525.618+91.810.900+50.713.7040+16.266.068+74.170.128+11.937.576
118. Kunkzinho
Level: [283]
+337.188.754+71.050.257+107.347.0060+11.666.036+46.501.172+25.424.250+65.003.558+11.197.473
119. Gryffiador
Level: [278]
+350.691.4360+80.720.472+157.112.3670+22.493.852+41.540.887+36.947.549+11.879.306
120. Sir Sicariox
Level: [249]
+252.618.650+20.931.758+42.163.713+24.820.192+44.373.778+19.233.740+23.617.023+66.791.219+11.690.223
121. Darui
Level: [275]
+19.828.082+452.2690000+7.025.4090+11.534.221
122. Polaroid
Level: [219]
+172.030.289+10.101.301+11.916.465+14.189.276+7.140.167+82.5000+117.078.794+11.106.202
123. Bag De Grife
Level: [289]
+107.660.901+14.402.56800000+82.699.248+11.559.084
124. Mlk Doidoo
Level: [264]
+54.642.508000000+43.767.540+10.875.967
125. Toth
Level: [282]
+365.281.89100+70.097.890+176.189.540+24.397.7040+82.998.864+10.600.891
126. Sgn Imortalls
Level: [297]
+260.199.932+105.033.945+49.946.729+44.554.685+27.175.12700+22.239.575+10.252.869
127. El Padroton
Level: [259]
+205.696.708+20.019.539+3.445.479+85.472.164+44.257.17700+41.503.638+10.000.710
128. Vikkaa
Level: [295]
+57.610.815+1.875.601+161.60000+16.396.1970+29.739.190+10.000.664
129. Larix Drex
Level: [271]
+279.420.965+146.759.661+54.761.20600+23.370.309+29.317.939+15.391.187+10.822.660
130. Carmen Lucia
Level: [346]
+119.205.124+37.439.803+1.379.221-1.736.592+68.996+44.218.467+2.854.814+23.689.771+10.366.569
131. Xiuhtecuhtli
Level: [322]
+219.778.620+45.758.334+77.029.09300+8.114.581+40.499.190+37.773.865+10.605.555
132. Nunes Marques
Level: [348]
+114.951.611+20.216.413+3.281.584-3.070.511+1.401.193+16.730.965+22.653.973+42.440.516+10.300.476
133. Machine
Level: [449]
+84.141.800+16.760.38300+31.506.038+7.184.1990+19.253.729+10.438.449
134. Illusion
Level: [592]
+264.360.646+22.977.989+29.861.028+35.696.265+46.817.382+28.086.989+35.942.482+56.984.256+10.997.249
135. Marcola
Level: [268]
+210.354.376+161.255.295+15.885.6510000+23.146.196+10.068.233
136. Master Winks
Level: [349]
+42.072.7690000+13.687.407+24.855.942-5.373.803+10.903.221
137. Cerol Fininho
Level: [254]
+267.450.411000+20.136.909+128.013.005+45.804.447+62.659.865+10.838.183
138. Wexaosz
Level: [255]
+250.129.2400+57.623.313+66.600.603+98.144.38600+17.599.830+10.163.106
139. Rhefliix Chang
Level: [264]
+302.841.0160000+139.962.446+95.001.368+57.595.119+10.283.082
140. Al Capone
Level: [268]
+199.459.312+149.847.356+13.655.6630000+26.196.282+10.761.009
141. Nazireu
Level: [332]
+217.584.547+46.695.808+6.733.759+39.194.850+50.748.148-.111.297+14.160.234+50.578.150+9.587.892
142. Boy Archer
Level: [341]
+105.185.543+34.488.218-.353.293+3.084.788+26.671.365+5.479.038+19.440.217+7.043.370+9.333.838
143. Mlk Insano
Level: [383]
+94.308.730+12.151.3380+13.036.429+40.173.4340-2.431.516+21.523.226+9.856.818
144. Kiina Vpss
Level: [267]
+310.976.69200+99.491+119.953.746+85.475.7610+95.713.312+9.344.772
145. Welkson
Level: [329]
+102.285.408+8.828.670+7.336.141+18.994.129+25.394.636+7.940.926+11.098.618+13.690.548+9.005.736
146. Opxtrikeop
Level: [300]
+74.473.806+9.093.410+7.974.931+10.776.184+6.902.936+1.232.586+8.063.903+20.244.137+9.189.716
147. Lolkin Rulez
Level: [308]
+30.693.36900+41.743000+20.516.776+9.434.551
148. Changreta One
Level: [346]
+74.586.047+8.310.53600+11.933.065+20.938.3880+24.407.520+9.998.535
149. Vordom
Level: [210]
+133.625.201+9.788.962+2.809.359+13.748.356+6.711.699+6.651.826+25.280.454+59.301.035+9.337.506
150. Elder Takuku
Level: [84]
+9.256.5010000000+9.256.501
151. Fala Tu
Level: [322]
+89.766.575+13.474.033+4.380.153+4.977.102+8.929.774+716.083+26.851.432+22.531.866+9.541.495
152. Rpoldkiyt
Level: [581]
+71.355.592+32.011.228+11.459.178+1.547.124+18.055.801-2.063.4670+1.700.255+9.646.471
153. Addon Seller
Level: [320]
+137.021.231+52.274.222+5.659.117+13.475.246+9.346.220+6.544.315+27.655.574+14.026.222+9.042.312
154. Noah Araujo
Level: [167]
+75.230.022000000+65.754.769+9.476.252
155. Camargo
Level: [287]
+115.964.455+3.320.269+52.474.588+9.156.519+21.574.09700+19.359.731+9.081.250
156. Skunnk
Level: [358]
+147.281.757+26.376.094+10.541.867+26.512.206+5.683.537+44.843.765+5.080.409+19.868.630+9.378.245
157. Flechas Chuecas
Level: [345]
+107.973.770+38.978.266+11.997.076+18.336.510+12.075.23700+18.912.473+9.675.205
158. Kedavic
Level: [374]
+72.076.200+25.284.353+5.840.209+2.929.648+18.788.802+3.948.0300+7.234.963+9.053.191
159. Laela
Level: [256]
+273.035.247+3.076.684+10.500+96.351.798+50.403.383+21.121.919+66.755.575+24.297.705+9.532.170
160. Made In China
Level: [302]
+91.772.857000000+82.832.748+9.940.108
161. Xinelo
Level: [311]
+93.019.724+29.394.653+20.812.242+5.145.293+21.138.034+3.529.1250+5.746.281+9.255.093
162. Jukera Apelaum
Level: [275]
+139.433.0680000+65.441.180+19.986.267+45.340.552+9.666.067
163. The Archeer
Level: [315]
+173.887.963+25.819.166+33.386.845+46.242.829+15.277.148+14.822.969+169.186+28.993.802+9.162.032
164. Ek Treze
Level: [611]
+78.405.625+15.677.700+2.144.800+4.048.001+13.653.370+2.793.518+13.790.962+17.628.251+9.672.019
165. Matador De Comuna
Level: [290]
+111.723.145+17.001.244+13.775.919+5.395.517+14.292.768+8.975.398+18.113.886+23.468.433+8.704.977
166. Longbow
Level: [310]
+157.293.375+37.694.265+27.321.982+1.251.432+1.570.861+17.294.840+3.353.710+58.157.343+8.653.939
167. Receba Seu Doce
Level: [333]
+125.255.902+8.068.171+17.434.717+18.667.648+37.157.78800+34.590.638+8.339.938
168. Mysterious
Level: [306]
+130.765.6580+38.841.5830000+83.598.174+8.326.900
169. Kina Vpss
Level: [261]
+290.329.61900+1.209.973+7.308.814+48.058.780+152.328.523+70.047.665+8.379.863
170. Temato Rindo
Level: [268]
+306.686.131+69.809.527+73.953.061-3.675.011+56.312.314+17.750.180+40.563.604+43.699.655+8.275.798
171. Novexx
Level: [341]
+56.634.28600+13.954.693+720.702+26.367.083+7.060.0070+8.551.781
172. Hooliganx
Level: [568]
-34.650.081+42+604-21.274.491000-21.196.344+8.174.753
173. Orochimaruu
Level: [250]
+47.244.24400000+38.648.5060+8.596.737
174. Jurupinga
Level: [319]
+81.246.99500+441.000+13.646.628+660.440+25.510.080+33.151.455+8.499.729
175. Kano
Level: [506]
+41.589.376000000+32.500.662+8.089.714
176. Medic
Level: [262]
+294.987.6680+52.917.233+87.126.042+90.334.63900+56.503.051+8.107.702
177. Melisquencia
Level: [271]
+222.355.11300+48.926.342+78.265.253+49.643.189+15.943.349+22.252.289+8.326.688
178. Kniightt Vps
Level: [257]
+278.591.597000+56.378.478+89.346.240+112.997.106+12.368.100+8.502.671
179. Olo Dum
Level: [336]
+104.935.848+20.044.23000+11.873.071+39.185.386+2.935.399+23.948.109+8.950.650
180. Cabrita
Level: [272]
+330.538.048000+7.073.435+133.199.446+59.662.299+121.711.231+8.893.635
181. So Turdao
Level: [343]
+72.626.290+3.063.524+31.630.602+6.275.259000+22.273.280+8.385.624
182. Kina Vps
Level: [258]
+282.630.57100+3.576.100+42.211.142+67.526.223+30.202.191+131.248.369+8.867.544
183. Sir Doido
Level: [303]
+154.879.474+4.527.859+9.545.619+23.593.025+33.754.286+14.338.479+41.542.589+19.006.089+8.574.525
184. Rheflinho
Level: [305]
+136.734.916+23.121.131+20.196.614+8.329.887+5.707.584+23.610.201+17.529.927+29.120.050+8.122.520
185. Cururu Aouich
Level: [353]
+123.595.051+25.352.400+32.320.6600000+56.822.527+8.101.463
186. Jag Ger
Level: [221]
+166.802.533000000+158.831.096+8.971.436
187. Ekzeras
Level: [343]
+82.467.890+11.037.759+8.062.302+84.43000+2.633.307+52.119.046+8.186.391
188. Lady Becca
Level: [291]
+403.370.65800+148.022.393+108.663.948+32.742.833+34.896.267+70.537.851+8.510.363
189. Sd Do Mal
Level: [278]
+353.653.90000+65.422.766+84.708.382+66.172.171+64.949.613+64.816.607+8.586.358
190. Maker Random
Level: [554]
+100.792.337+19.622.289+2.106.6400+24.833.065+13.621.772+11.290.239+20.626.988+8.694.341
191. Shogum
Level: [322]
+129.487.928+17.199.424+25.914.24200+8.133.388+39.317.728+30.219.840+8.705.304
192. Yodi
Level: [566]
+90.315.902+699.2500+10.277.544+20.533.294+181.0420+50.732.906+8.481.276
193. Sergio
Level: [286]
+123.280.714+49.987.492+14.692.315+5.722.126+21.507.33600+25.314.173+8.058.269
194. Luqin Dawlok
Level: [362]
+49.150.759+8.126.743+82-5.016.112+6.878.662+15.815.824+2.502.992+12.227.386+8.536.261
195. Bluebell
Level: [314]
+215.189.381+36.582.678+42.105.832+38.879.401+9.883.541+21.026.878+18.368.559+39.671.242+8.675.246
196. Loot King
Level: [278]
+131.304.917+9.760.877+62.944.242+14.424.930+19.421.06300+17.365.637+8.390.165
197. Tank Potato
Level: [266]
+309.062.153+125.473.392+50.150.554+75.454.145+21.203.128-2.673.661+16.328.409+15.483.071+8.644.113
198. Sampa Elite
Level: [282]
+86.735.261+9.968.069+10.736.240+11.233.012+13.147.487+3.937.665-2.874.104+32.428.810+8.160.080
199. Biga Ms
Level: [366]
+123.935.803+35.329.667+10.915.142+5.162.338+12.687.465+11.700.684-2.373.320+42.416.747+8.099.078
200. Plimm Tankmode
Level: [364]
+115.828.630+22.383.030+13.331.604+7.728.064+10.774.141+9.462.839+9.087.505+35.288.407+8.775.037
201. Julius Novachrono
Level: [263]
+241.713.651+26.332.774+79.182.158+20.518.27500+24.406.113+83.679.312+8.596.017
202. Crystal Maiden
Level: [463]
+90.819.575+17.284.145+9.048.740-2.280.639+8.828.752+19.408.739+13.502.478+16.877.355+8.152.003
203. Sir Herbert
Level: [292]
+129.024.720+21.602.61500+25.252.589+8.693.615+26.653.038+39.238.882+7.586.978
204. Ozz Lokka
Level: [380]
+89.018.643-23.696+7.278.048+22.406.420+4.939.602+9.576.311+8.421.419+29.221.900+7.873.963
205. Quinzetreztrez
Level: [343]
+107.488.964+31.806.777+12.168.000+2.000.000+7.965.140+15.844.272+1.491.486+30.478.408+7.736.877
206. Boladao Da Ue
Level: [355]
+97.906.582+40.402.439+32.450.099000+9.361.175+8.124.025+7.569.843
207. Mcrash
Level: [501]
+59.253.574+8.163.457+18.134.852+11.041.410+13.974.111000+7.941.742
208. Its Me
Level: [343]
+104.192.695+11.546.8900+6.542.5240+27.167.654+14.744.938+35.126.947+7.067.740
209. Stefanini
Level: [328]
+72.451.691+4.718.3410+11.466.536+1.437.650+696.470+24.755.958+21.368.795+7.237.712
210. Gear One
Level: [251]
+260.679.3090+4.20000+79.856.716+74.155.651+98.220.332+7.248.605
211. No Cap
Level: [385]
+73.964.176+11.624.54000+18.246.389+8.340.8510+26.466.840+7.288.555
212. Annabele
Level: [323]
+97.297.401+6.082.711+14.440.173+18.757.6430+11.715.932+12.371.302+26.704.126+7.228.511
213. Dias Toffoli
Level: [317]
+96.404.407+4.000.000+37.150.310+15.647.609+3.185.664-2.638.539+6.244.948+23.102.911+7.714.503
214. Mega Mago
Level: [291]
+321.461.8560+50.439.695+33.948.224+93.728.392+36.441.443+20.506.573+80.801.035+7.598.490
215. Heyzerah
Level: [332]
+87.398.664+6.125.503+10.765.654+9.569.41800+6.203.629+46.217.971+7.519.487
216. Britto
Level: [298]
+24.698.360000000+16.775.927+7.923.432
217. Sorkassu Um
Level: [283]
+67.368.622+422.534+8.699.813-3.030.992+19.578.380+9.717.705+6.719.820+19.238.040+7.913.430
218. Rosa Weber
Level: [322]
+32.101.766+8.422.868+1.632.580+538.917+1.918.130+3.072.307+9.413.011+936.984+7.743.391
219. Kuririin
Level: [293]
+73.990.118+9.517.6000+19.954.2680+413.098+16.324.099+20.422.385+7.675.351
220. Dart
Level: [349]
+85.408.899+15.562.310+7.8710+991.674+28.394.396+13.482.909+20.327.080+7.098.203
221. Vem Mamar
Level: [560]
+131.762.394+385.035+29.815.794+7.512.609+14.714.606+4.439.586+22.788.659+44.108.573+7.351.179
222. Leyendita
Level: [341]
+188.181.982+37.941.526+28.461.597+23.801.938+37.282.813+21.283.242+26.229.625+6.501.166+7.683.071
223. Legolas Bolts
Level: [316]
+70.113.3520+18.497.508+13.238.938+14.907.876+5.342.264+247.464+10.999.453+7.666.062
224. Failed Quatro
Level: [327]
+78.166.487+9.839.4820+1.606.018+26.347.991+12.190.1500+21.282.791+7.902.052
225. Rindo Temato
Level: [265]
+303.385.3890000+63.911.644+155.945.389+77.946.313+7.583.040
226. Joberleya Mata Mt
Level: [231]
+200.699.68200+93.651.448+72.127.752+3.034.3530+24.292.097+7.595.031
227. Balalove
Level: [316]
+45.756.919000000+38.608.909+7.148.010
228. Pally Rp Quatro
Level: [262]
+293.888.24800+563.1150+266.339+117.998.153+168.441.265+6.995.999
229. Joaozinho Zs
Level: [194]
+118.539.605000000+111.739.634+6.800.970
230. Coronel Ghastly
Level: [619]
+125.307.228+15.047.601+22.539.401+17.848.959+8.494.334+73.980+10.386.449+43.509.445+6.504.962
231. Werner Naumann
Level: [345]
+91.392.821+38.749.151+3.197.694000+4.368.092+38.058.925+6.020.958
232. Jadsonnc
Level: [306]
+105.657.397+21.960.9310+12.777.005000+64.432.506+6.488.953
233. Jahmaica
Level: [505]
+82.707.019+19.485.263+10.726.2860+2.374.821+11.438.213+18.130.239+13.841.282+6.713.912
234. Mete Bala
Level: [384]
+70.295.177+13.941.519+23.690.513+520.763+13.239.35500+12.077.404+6.585.863
235. Karl Diebitsch
Level: [320]
+71.961.314+23.189.491+3.502.381000+2.129.343+35.364.290+6.777.808
236. Jervis
Level: [315]
+22.852.192000000+15.380.434+6.472.758
237. Baden
Level: [436]
+78.429.024+7.368.742+12.491.74400+7.909.403+22.848.782+20.913.599+6.900.750
238. Lara Ravick
Level: [381]
+75.156.1630+14.600.562+15.946.9190+18.836.158+8.204.138+11.407.655+6.163.728
239. Bedardov
Level: [308]
+120.107.779+29.106.3870+7.223.765+3.518.827+30.168.544+32.145.985+9.953.549+6.994.719
240. Ppka Atomica Rp
Level: [316]
+79.731.399+12.224.260+25.847.012+11.052.921+11.742.642+3.021.806-1.890.574+9.996.616+6.739.714
241. Elite Kami
Level: [334]
+85.209.233+17.568.979+12.901.797+12.622.413-2.388.815-1.407.399+10.651.492+29.461.056+6.801.707
242. Solbitifuel
Level: [312]
+166.827.913+18.909.0720+8.207.791+21.927.707+39.020.455+28.670.271+43.367.918+6.727.696
243. Yoda
Level: [550]
+81.271.897+5.294.6790+4.581.784+24.255.78900+40.400.001+6.741.642
244. Pitytxtm
Level: [156]
+61.369.46100000+10.336.984+43.371.847+6.662.629
245. Lootero
Level: [267]
+311.592.452+116.689.052+61.932.007+42.775.514+28.109.706+50.400+28.907.315+28.603.243+6.177.561
246. Jaguax
Level: [399]
+117.192.463+15.577.461+27.061.326+2.172.015+18.222.27200+47.540.849+6.620.538
247. Menezes
Level: [326]
+23.492.465000000+16.472.957+6.020.508
248. Somorreuquemeruim
Level: [323]
+78.430.28300000+12.149.202+59.879.578+6.402.502
249. Old Skymage
Level: [360]
+48.678.055+5.484.862+11.052.794+4.394.0000+13.179.4190+6.130.482+6.439.497
250. Phedala
Level: [343]
+71.282.0240+13.127.4890+5.68600+51.901.046+6.568.482
251. Kastiel
Level: [533]
+107.113.943+2.787.7610+24.413.090+13.550.459+21.903.963+36.083.517+2.283.716+6.094.434
252. Biqueira Debala
Level: [337]
+104.218.435+22.300.834+18.398.633+15.981.873+15.819.37100+25.937.297+6.783.423
253. Broken Butterfly
Level: [271]
+69.586.26100000+20.068.516+42.902.349+6.616.395
254. Fritz Klingenberg
Level: [337]
+98.496.720+34.211.938+1.450.705000+3.615.459+52.024.230+6.196.387
255. Su Masflam Deluca
Level: [339]
+107.803.255+17.897.577+7.344.803+15.266.772+17.399.558+1.508.548+23.261.092+17.591.553+6.537.349
256. Fernandozeraa
Level: [303]
+183.741.233+41.305.275+39.745.528+8.000+25.032.039+34.541.6340+36.042.401+6.076.347
257. Rhefliix
Level: [315]
+122.221.864+28.951.494+31.062.797+6.200.419+8.718.056+8.519.823+10.676.731+22.422.208+6.673.332
258. Lukas Mity
Level: [350]
+57.015.218+13.840.718+273.3840+5.964.858+10.817.716+902.624+19.760.423+6.626.323
259. Teori Zavascki
Level: [293]
+107.423.834+32.284.230+22.541.112+1.556.133-5.277.725+33.181.312+4.430.369+14.283.080+6.425.321
260. Terrorzinho Ed
Level: [426]
+7.695.909+5.277.901-9.677.350+3.112.313-.110.147-10.096.491+4.543.162+8.337.202+6.309.319
261. Kina Karo
Level: [388]
+48.010.614+17.767.62500+2.448.86300+21.612.809+6.183.315
262. Unsainted
Level: [618]
+12.919.094000000+5.573.790+6.346.304
263. Asdghjlk
Level: [359]
+10.602.2790-8.537.438+29.052.879-1.340.441-2.544.042-9.632.334-4.166.609+6.769.266
264. Mendingo Random
Level: [499]
+75.991.492+19.652.396+7.065.945+4.484.385+5.111.592+6.273.943+7.412.531+17.151.433+6.843.265
265. Kina Otuz Quatro
Level: [396]
+83.083.848+10.041.8810+3.880.901+24.693.05700+38.694.749+6.775.257
266. Guime Robacena
Level: [263]
+207.404.012+95.811.180+1.019.2470+43.434.688+12.573.166+18.583.820+29.730.702+6.254.206
267. War Zone
Level: [262]
+136.165.940+24.315.7220+3.063.877+3.740.231+4.009.338+58.195.774+35.924.840+6.919.155
268. Dagrao Branco
Level: [568]
+100.047.664+16.177.686+17.148.144+10.249.938+16.235.976+13.279.0690+19.064.708+6.895.141
269. Leviticos
Level: [568]
+154.064.233+16.884.675+15.529.911+18.610.644+18.081.332+23.397.474+18.936.618+36.887.458+6.740.116
270. Opalao
Level: [309]
+92.807.728+96.1590+4.198.533+2.712.700+22.981.539+32.256.413+24.190.333+6.311.112
271. Zator
Level: [535]
+87.300.809+27.423.569+18.718.742+5.370.892+3.222.650+3.174.346+1.306.093+21.579.403+6.508.111
272. Mrk Nitro
Level: [349]
+45.544.0750+7.255.712+5.717.9660+16.980.805+2.383.840+5.003.639+6.206.111
273. Augusto Aras
Level: [291]
+127.067.342+42.158.352+15.966.405+1.918.420+752.722+5.049.166+46.482.885+9.480.283+6.292.075
274. Romullo
Level: [474]
+118.961.076+8.253.132+15.266.660+16.021.745+22.760.517+11.596.906+12.923.071+24.542.980+6.600.062
275. Xisde Xd
Level: [374]
+56.817.529+11.138.844+17.214.88700-2.426.041+10.482.396+12.963.380+6.446.062
276. Neymar Da Deepweb
Level: [568]
+55.682.067+4.764.78800+5.153.831+25.471.1930+13.911.205+6.383.048
277. Fluidity
Level: [552]
+92.235.864+7.435.3470+12.490.578+21.020.19600+45.770.706+6.520.035
278. Dios Anubis
Level: [324]
+96.981.839+18.390.342+14.953.993+10.260.514+9.544.620+5.812.234+15.017.136+16.051.963+6.954.034
279. Thiago Ekzaum
Level: [332]
+82.358.99100+9.281.142+23.296.543+10.115.521-3.088.332+37.359.084+6.395.032
280. Drevon
Level: [550]
+83.950.679-8.461.788+18.407.198+12.458.507+15.597.551+13.350.638+19.927.812+6.286.750+6.386.009
281. Archanjo
Level: [310]
+160.233.967+16.752.259+37.685.718+2.169.374+42.187.0620+25.858.897+30.688.655+5.894.998
282. Sanky Master
Level: [497]
+87.733.361+8.193.909+12.069.812+6.108.135+11.269.349+2.776.0320+40.147.132+5.171.991
283. Marci
Level: [504]
+88.009.497+15.423.582+14.571.5260+4.459.896+24.387.8640+22.314.658+5.855.968
284. Luigi Bros
Level: [310]
+59.881.190+21.902.3670+173.922000+31.736.691+5.321.957
285. Delasmagic
Level: [309]
+116.634.223+14.100.324+146.810+27.445.845+17.260.0990+13.037.851+37.005.030+5.977.926
286. Avtar
Level: [408]
+51.855.937+4.337.176+6.290.097+5.806.751+5.396.801+1.946.338+14.152.899+7.602.956+5.326.916
287. Liga Prosamu
Level: [303]
+96.312.757+26.322.8160+14.024.887+27.697.84100+21.555.298+5.714.913
288. Mario Bros
Level: [309]
+57.644.953+25.005.4960-2.405.688000+29.635.249+5.409.896
289. Major Morte
Level: [306]
+194.748.3540+19.779.689+6.226.386+17.945.901+38.499.015+32.474.186+74.057.285+5.768.889
290. Endzone
Level: [459]
+23.848.480+13.686.536+7.522.45600+45.9800-3.694.443+5.354.885
291. Greyson
Level: [565]
+97.684.626+6.778.5420+15.246.711+17.649.3490+5.088.375+46.690.768+5.233.879
292. New Max
Level: [72]
+5.443.8570000000+5.443.857
293. Biribinha Da Sd
Level: [324]
+72.156.696+12.680.274+19.644.439+8.597.005+113.290+10.043.965+11.520.494+4.876.550+5.506.852
294. Vadia Da Esquina
Level: [366]
+61.280.74600+5.991.860+10.923.669+6.525.591+7.672.868+24.780.911+5.389.843
295. Royal Boladao
Level: [392]
+44.767.088+7.652.6360+130.581+14.971.005+2.314.826+8.003.365+5.236.322+5.010.802
296. Curtis
Level: [315]
+43.710.717+5.409.0390+8.227.981+1.160.497+478.907+10.468.666+11.350.258+5.189.796
297. Ron Damon
Level: [482]
+74.653.464+16.290.013+15.820.199+8.300.817+12.471.50500+16.892.183+5.880.744
298. Vitorzek Marrento
Level: [72]
+5.032.7260000000+5.032.726
299. Magrinho De Berg
Level: [284]
+111.319.192+25.382.353-.285.537+27.660.009+28.308.0650+14.866.085+11.291.513+5.097.702
300. Masha Rostova
Level: [484]
+121.498.271+20.622.969+26.150.174+15.476.362+14.118.6340+7.577.104+31.102.325+5.453.701
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
1417
Players Online
Top Experience
1- Vevian
1674, Master Sorcerer
2- Vikings
641, Elite Knight
3- Taldo Misa
637, Elite Knight
4- Winifred
637, Royal Paladin
5- Alakan Amon
636, Elite Knight

Quests
Conheça todos os videos das nossas Quest Custom!

View