Contentbox headline
Ranking of Powergamers
#
Name
Week
Today
1. Suicida
Level: [202]
+133.396.66000+5.137.030+15.780.272000+113.479.357
2. General Delta
Level: [190]
+110.407.76100000+4.2000+110.207.757
3. Bass Fight
Level: [204]
+138.663.5190+16.745.3190+4.921.6410+882.000+36.726.605+80.271.070
4. Than Endius
Level: [178]
+91.915.879000000+13.048.324+78.867.555
5. Robson Ek
Level: [172]
+83.399.096000000+7.312.055+76.087.041
6. Lyce Alader
Level: [179]
+93.839.983000000+18.944.100+75.895.882
7. Mikomakan Kort
Level: [177]
+90.337.507000000+15.153.431+75.184.076
8. Mleczny Czlowiek
Level: [166]
+72.311.3580000000+72.311.358
9. Seno Imoxas
Level: [178]
+92.862.173000000+19.963.885+72.899.287
10. Rihappy
Level: [187]
+105.753.542000000+38.650.922+66.103.620
11. Dalanin Azol
Level: [179]
+93.399.999000000+27.576.452+66.823.546
12. Bubba
Level: [187]
+105.955.545000000+39.088.222+66.867.323
13. General Fox
Level: [201]
+133.586.274000000+69.028.256+64.558.018
14. Wyzi
Level: [165]
+73.921.15900+503.766+10.138.774000+61.017.882
15. Tour Macumbeiro
Level: [165]
+57.352.697-.788.293-.688.344-.009.884-.198.521-.706.555-.588.438-.607.425+61.936.160
16. Ervan Deloh
Level: [154]
+59.566.531000+1.170.169000+58.396.362
17. Porquinha Safada
Level: [203]
+135.927.7300000+2.102.360+21.704.553+55.359.514+56.762.302
18. Akaczj
Level: [178]
+90.416.885000000+35.666.572+55.750.312
19. Torero Jarbas
Level: [173]
+83.896.356000+8.92500+28.212.817+54.759.530
20. Marrento
Level: [203]
+137.325.1080000+219.721+53.873.875+32.307.222+50.424.790
21. Mari Luna
Level: [201]
+50.407.5430000000+50.407.543
22. Arrastapracima
Level: [144]
+48.875.0400000000+48.875.040
23. Habla Mencho Wey
Level: [143]
+46.464.7340000000+46.464.734
24. Catleia
Level: [141]
+44.569.795000000+4.200+44.369.791
25. Foure Ss
Level: [201]
+77.281.751000000+33.570.397+44.711.353
26. Carters
Level: [158]
+63.726.288000000+19.601.029+44.125.259
27. Drax
Level: [165]
+71.307.81400000+6.815.170+21.669.597+44.823.045
28. Three Ss
Level: [201]
+76.093.816000000+33.335.018+43.758.797
29. Gruszks
Level: [162]
+69.120.383000000+25.734.638+43.386.744
30. Colarinho Branco
Level: [202]
+85.414.291+250.6500+10.950-.202.1780+17.755.814+24.027.171+43.234.222
31. One Ss
Level: [195]
+66.920.432000000+23.826.482+42.094.950
32. Severus Mage
Level: [195]
+119.073.84300000+50.006.824+26.155.201+42.912.817
33. Bibliotecaria
Level: [202]
+135.593.19400+5.268.972+9.113.86200+76.151.607+42.061.753
34. Thorin Oakenshield
Level: [213]
+144.296.006000000+102.596.498+41.700.507
35. Rakin
Level: [167]
+74.206.9500+327.390000+213.570+33.655.381+41.591.027
36. Five Ss
Level: [197]
+67.039.708000000+26.042.822+40.997.885
37. Tia Pearl Bodine
Level: [192]
+115.550.708000+16.458.197+27.788.625+28.027.702+2.593.358+40.684.824
38. Realg Kevin
Level: [174]
+85.193.49700+382.022+2.835.0960+72.000+42.642.261+40.694.684
39. Sild Mooraxevor
Level: [137]
+41.769.186000000+899.475+40.294.287
40. Carlos Faceless
Level: [247]
+89.350.645+11.840.808+1.038.335+4.442.290+11.360.531+20.640.817+34.5440+39.486.827
41. Seijurou Hiko
Level: [304]
+81.068.61200+12.553.010+23.770.02700+7.827.024+39.918.548
42. Tankezinha
Level: [179]
+39.911.331000000+997.557+38.354.334
43. Fulmm
Level: [200]
+129.236.533000000+91.837.324+38.399.208
44. Two Ss
Level: [202]
+81.651.721000000+43.299.592+38.352.129
45. Carley
Level: [181]
+79.313.311+22.280.695+6.880.90800+6.284.460+5.609.8630+37.260.383
46. Honda Civic Exr
Level: [161]
+67.574.136000000+30.411.712+36.163.424
47. Maju Intimo
Level: [204]
+138.034.020000+58.224+17.767.913+18.864.664+65.887.534+35.292.848
48. Galdravit Kith
Level: [131]
+35.817.8120000000+35.817.812
49. Fisher Price
Level: [204]
+137.085.8080000+26.319.243+10.789.388+65.689.529+35.288.646
50. Crusader
Level: [204]
+137.786.82900000+6.792.959+96.767.892+33.227.977
51. Kenshin Himura
Level: [306]
+75.229.79700+11.157.700+23.748.27600+7.452.129+33.872.690
52. Bento Leal
Level: [189]
+109.128.07300+4.200+22.721.217+46.414.5270+7.892.502+32.901.820
53. Aptamil
Level: [205]
+139.789.4410000+28.387.937+11.982.200+67.864.129+32.556.173
54. Zyrocx
Level: [188]
+107.991.5290000+3.683.607+28.738.956+43.024.697+31.546.268
55. Six Ss
Level: [164]
+30.846.5890000000+30.846.589
56. Enaisoj
Level: [200]
+30.467.5270000000+30.467.527
57. Xenon Na Mente
Level: [201]
+104.872.4180-.374.20500-.690.309+41.647.886+33.716.491+29.573.555
58. Zelda The Legend
Level: [162]
+69.768.26200000+41.602.0750+28.166.187
59. Bruna Leal
Level: [203]
+135.167.3760+9.837.263+10.486.767+38.112.472+30.093.376+14.898.508+3.372.875+28.369.112
60. Pmerj
Level: [162]
+68.844.672000000+40.365.597+28.479.075
61. Sheelvi
Level: [130]
+35.257.361000000+7.588.288+28.669.072
62. Puuf The Sword
Level: [216]
+164.585.028000+1.220.319+66.979.962+26.682.413+41.078.273+28.626.059
63. Alo Lanche
Level: [157]
+56.865.96200000+22.158.590+6.484.959+27.223.413
64. Biancuda
Level: [133]
+37.529.479000000+10.193.909+26.336.570
65. Asalta Cunas
Level: [159]
+64.214.68100000+38.066.3740+26.148.307
66. Chaaviin
Level: [194]
+118.798.6020000+4.200+37.350.488+54.141.950+26.107.160
67. Alfacon
Level: [118]
+26.382.0590000000+26.382.059
68. Apoio Tatico
Level: [185]
+103.634.082000000+77.276.187+25.358.895
69. Neguinho Embacado
Level: [232]
+157.250.830+47.781.411+51.701.165+6.211.110+11.807.495+17.684.5580-1.088.159+25.154.247
70. Ekzor Tanktrap
Level: [159]
+64.378.513000000+39.652.275+25.726.237
71. Matheus Leal
Level: [204]
+139.058.1440+10.643.8500+39.795.982+57.247.9770+5.836.529+24.537.803
72. Deselegante
Level: [291]
+63.857.070+2.212.2260+12.551.058+18.623.16400+5.012.887+24.459.734
73. Morisci
Level: [120]
+27.929.814000000+3.142.609+24.787.205
74. Letra Hh
Level: [143]
+47.632.09800000+4.200+23.758.006+24.674.087
75. Seth
Level: [348]
+103.674.897+5.427+56.415.996+17.679.05900+56+6.532.054+23.565.781
76. Letra Ff
Level: [143]
+47.676.70600000+4.200+23.484.923+23.992.778
77. Velho Oeste
Level: [397]
+124.791.031+58.901+20.073.224+30.123.126+29.238.76900+20.817.239+23.639.613
78. Tediun
Level: [411]
+42.155.717+3.050.7240+2.587.890+9.597.13900+3.126.508+23.795.454
79. Magnus Kulak
Level: [301]
+30.829.81700000+1.846.325+6.376.171+23.607.320
80. Nwry Warrior
Level: [345]
+123.210.152+20.329.422+51.374.164+16.192.62800+2.389.079+9.247.731+23.679.126
81. Letra Ii
Level: [141]
+45.373.42600000+4.200+22.498.723+22.675.698
82. Szpenio
Level: [250]
+67.602.513+10.171.149+22.277.034+3.919.788+11000+8.141.965+22.984.575
83. Letra Gg
Level: [142]
+46.214.08900000+4.200+23.138.525+22.876.559
84. Stih
Level: [182]
+97.336.30700+636.874+16.698.7730+41.187.144+16.224.206+22.353.546
85. Matt Zew
Level: [322]
+56.093.91100000+9.272.349+25.863.016+22.958.544
86. Lambida Fatal
Level: [229]
+27.127.5120000+2.458.749+1.799.354+876.251+22.619.531
87. Letra Cc
Level: [145]
+49.479.02700000+8.407.359+18.590.209+22.482.458
88. Letra Jj
Level: [141]
+44.416.87500000+4.200+22.434.627+22.782.243
89. Kina Death
Level: [313]
+80.145.950-3.836.997+3.174.576+18.453.502+28.343.260+3.081.186-1.578.489+10.635.671+22.873.240
90. Letra Ee
Level: [144]
+48.516.040000000+25.235.806+22.281.234
91. Kabuum Sete
Level: [242]
+49.217.2450+15.010.190+10.517.185000+1.841.695+22.849.173
92. Letra Aa
Level: [157]
+62.454.33000000+19.627.949+20.172.339+22.655.041
93. Letra Dd
Level: [152]
+56.886.77700000+7.058.687+27.569.165+21.259.925
94. Belones Lacosteiro
Level: [316]
+50.883.77600-1.840.461+165.232+2.495.105+6.630.376+22.185.024+21.181.567
95. Letra Bb
Level: [155]
+59.497.91300000+13.586.995+24.705.486+21.206.431
96. Druidzin Pkzin
Level: [386]
+66.963.057+10.283.237+1.807.831+16.835.6210+2.168.248+7.787.629+6.657.265+21.426.223
97. Tikumia Nokuarto
Level: [252]
+98.524.756+6.969.229+42.910.284+15.660.640-1.337.408+86.601-.774.707+15.900.494+21.595.135
98. Wore
Level: [159]
+64.551.74400000+6.785.527+37.242.118+21.524.098
99. Ferro Na Boneca
Level: [151]
+56.425.08200000+4.200+35.449.079+20.776.998
100. Kabuum Nove
Level: [238]
+49.001.1900+14.060.578+9.337.648000+4.152.094+20.452.869
101. Kabuum Oito
Level: [243]
+50.700.6520+15.491.462+10.442.232000+4.513.148+20.254.809
102. Skyfox
Level: [331]
+51.768.965000+4.776.043+10.487.714+6.523.571+9.619.834+20.363.801
103. Kabuum Dez
Level: [239]
+50.431.2970+15.472.184+10.549.482000+3.821.952+20.589.677
104. Barril Desumilde
Level: [341]
+69.646.315+9.018.243+6.342.580+197.193+26.275.735+3.062.0660+3.697.176+20.059.317
105. Oz Mandrake
Level: [294]
+109.206.492+3.519.346+38.030.351+270.5060+19.078.4020+27.240.813+20.833.308
106. Nizueht
Level: [359]
+48.605.59900000+7.224.141+21.517.154+20.864.303
107. Kabuum Onze
Level: [231]
+59.801.9130+23.023.700+12.876.484000+3.306.512+20.596.216
108. Asxce
Level: [233]
+117.879.643+19.872.760+40.974.275+12.630.133+842.283+14.554.383+8.335.348+1.278.914+19.953.984
109. Blokerwojownik
Level: [235]
+68.703.833+17.574.001+24.951.7300+82-.401.5980+7.183.858+19.314.841
110. Niks Tria
Level: [292]
+19.980.7550000000+19.980.755
111. Aseia Navok
Level: [300]
+19.385.7550000000+19.385.755
112. Leticia Thee
Level: [245]
+85.095.056+5.446.145+31.064.887+14.746.542-1.169.2300+2.868.901+12.417.085+19.723.723
113. Thomas Shelby
Level: [249]
+253.744.4050+153.887.111+36.240.95200+21.047.051+22.825.817+19.745.472
114. Agente Kong
Level: [299]
+87.232.965-1.431.094+7.874+10.805.220+35.467.999+19.473.7440+3.537.722+19.507.364
115. Badass
Level: [395]
+188.046.309+14.807.559+25.856.518+31.219.624+20.747.739+24.726.444+27.289.033+25.738.084+19.664.303
116. Ekvalari
Level: [213]
+82.718.760+48.234.777+7.841.0580+1.021.708+2.793.2700+3.022.841+19.807.104
117. Niice
Level: [106]
+19.231.161000+76.650000+19.581.084
118. Tcaruso
Level: [385]
+68.629.053+21.689.226+326.051+21.673.458+762.61900+5.851.343+18.746.935
119. Flpripa
Level: [240]
+226.326.902+41.204.044+106.510.805+10.554.879+3.751.361+23.874.388+12.649.446+10.161.214+18.623.761
120. Shelby Finn
Level: [235]
+70.688.47400000+5.536.784+45.331.967+18.821.722
121. Ellder Offline
Level: [414]
+18.689.707000000+250.662+18.027.457
122. Diih Capivarah
Level: [285]
+73.233.583+11.754.946+20.068.186+12.482.62800+9.047.189+1.550.275+18.332.357
123. Felicity Smoak
Level: [315]
+68.081.0580+25.461.328+7.929.8630+8.512.9370+7.940.660+18.239.267
124. Wellzerah
Level: [385]
+35.272.258+14.642-1.118.806+489.345+15.516.335+525.6900+2.865.450+18.332.248
125. Alicia Sierra
Level: [240]
+217.626.340+76.432.332+80.096.823+14.719.593+8.105.825+6.428.591+8.897.893+3.150.062+18.799.218
126. Vitinsk
Level: [261]
+26.887.204+201.25300000+7.241.889+18.393.114
127. Shadow Blade
Level: [292]
+36.799.209+1.254.6080000+10.054.064+6.157.482+18.334.055
128. Akio Heal
Level: [146]
+50.738.601000000+32.530.583+18.208.018
129. Meire Muller
Level: [289]
+54.418.3750+10.381.787+10.766.499+13.108.43100+1.573.726+17.590.930
130. Light Leader
Level: [298]
+38.790.028+1.600.7670000+11.773.455+6.539.899+17.878.905
131. Alakazzan
Level: [301]
+56.774.428+1.415.115+14.857.700+21.517.384+871.37500+532.521+17.089.824
132. Knabs
Level: [345]
+173.141.970+25.192.149+39.622.802+21.582.711+19.678.359+10.781.528+13.993.247+26.375.385+17.918.784
133. Caveraah
Level: [282]
+52.348.112+11.278+13.148.507+20.302.604+156.82400+58.215+17.581.774
134. Swood
Level: [386]
+47.172.9100+2.925.003+21.105.210+5.112.784+412.890+631.945+95.721+17.474.771
135. Well Antigo
Level: [103]
+17.218.6830000000+17.218.683
136. Yan Magician
Level: [471]
+168.192.698+16.200.616+34.781.050+20.919.228+18.150.758+22.265.831+19.568.857+18.728.684+17.581.670
137. Jorge Mar
Level: [116]
+25.105.063000000+7.341.447+17.764.615
138. Rushskill Sword
Level: [245]
+24.673.823000000+7.875.303+17.798.519
139. Menino Arrow
Level: [295]
+46.830.73000000+12.448.029+17.677.196+17.705.504
140. Nearkk
Level: [264]
+126.447.896+29.546.528+57.485.775+21.360.631+183.257+7.568+18.543+357.531+17.157.394
141. Patrao
Level: [360]
+64.791.349-.139.502-2.430.391+19.274.964+15.569.36500+14.645.644+17.872.268
142. Zegion
Level: [282]
+65.839.413+2.502.299+17.396.120+4.995.994+15.495.586+1.6480+8.024.411+16.779.999
143. Till Dalax
Level: [292]
+67.597.104+17.398.262+32.664.84700000+16.535.994
144. Sharystone
Level: [392]
+127.657.611+3.279.729+21.184.684+22.876.277+23.713.093+16.552.291+11.081.184+12.691.383+16.281.967
145. Labigo
Level: [105]
+18.853.270000000+1.937.441+16.916.828
146. Vulgo Luciano
Level: [341]
+102.118.675+14.286.074+12.174.843+11.793.176+17.599.000+10.175.051+13.075.525+7.487.302+16.529.701
147. Colt Bala
Level: [366]
+81.123.4090+9.545.383+6.270.154+9.448.176+3.238.005+16.431.470+20.277.527+16.914.691
148. Zoltrex
Level: [269]
+59.698.116+9.442.4100+8.603.155+16.536.34800+8.295.731+16.822.470
149. Jhony
Level: [360]
+124.545.632+26.625.219+60.967.732+10.661.4610+10.237.78500+16.055.433
150. Victor Leal
Level: [167]
+75.239.00400+5.321.485+27.534.103+9.453.109-.244.152+17.136.029+16.039.429
151. Gedeao Gaguin
Level: [301]
+96.612.186+17.578.176+28.241.523+11.458.823+15.589.24300+7.730.089+16.016.330
152. Luisito Acostini
Level: [199]
+98.830.603000+9.015.19700+73.005.090+16.810.316
153. Ruiiva Dystacky
Level: [290]
+56.147.7440+8.152.788+9.907.289+3.551.780+18.970.63500+16.567.249
154. Ue No Tres
Level: [280]
+87.545.849+7.961.928+12.335.719+1.828.410+9.766.747+12.624.013+13.568.820+13.619.980+16.844.227
155. Bebeca
Level: [102]
+16.716.895000000+737.835+16.881.157
156. Elbrus
Level: [346]
+33.998.7140+344.832-.153.356+15.386.985+1.480.6940-18.778+16.231.065
157. Tesoro
Level: [394]
+108.354.2070+10.098.563+6.284.227+18.871.484+12.239.433+19.212.528+24.614.921+16.036.049
158. Blanciarze
Level: [171]
+46.528.559000000+30.395.523+16.133.036
159. Heniu Buckow
Level: [383]
+49.231.806+1.094+350.523+6.027.390+21.609.879+2.011.4100+2.933.849+15.034.925
160. Angel Wings
Level: [185]
+102.866.613000+23.797.439+20.169.294+4.203.019+38.322.957+15.375.903
161. Fudex Side
Level: [385]
+120.720.397+14.756.641+4.086.274+14.260.168+17.280.909+18.903.763+17.409.728+17.351.044+15.675.867
162. Dregoth
Level: [281]
+41.228.541000+12.671.015+3.167.784+10.413.0040+15.977.736
163. Rey Nocturno
Level: [279]
+83.284.384+13.924.329+14.661.803+13.155.902+10.566.288+144.0710+15.169.186+15.738.729
164. The Jhony
Level: [413]
+63.976.178+12.267.826+20.332.532+5.078.984-1.820.584+8.308.3740+1.617.325+15.194.721
165. Tibiame
Level: [229]
+58.913.9010+17.226.296+10.954.62200+3.759.260+12.741.072+15.233.649
166. Fabinho Matamil
Level: [225]
+52.088.15200000+13.925.111+23.886.451+15.277.588
167. Veio Da Havan
Level: [321]
+109.035.196+20.669.315+1.860.367+3.786.412+15.460.575+18.663.808+19.512.228+14.816.919+15.269.567
168. Attention Whore
Level: [249]
+82.116.4880+19.141.274+20.416.778-9.209.258+1.974.042+5.278.273+29.092.841+15.424.536
169. Hamura Otsutsuki
Level: [372]
+78.927.4000+32.663.602+11.462.935000+18.733.348+15.069.514
170. Magezinjogaeasy
Level: [173]
+83.959.35700000+26.190.826+41.795.057+15.974.473
171. Lord Manzo
Level: [211]
+152.582.2270+129.570+53.909.642+28.390.129+49.057.839-1.471.389+6.384.422+15.743.453
172. Trusty
Level: [247]
+95.087.412+19.034.351+21.489.050+17.755.86900+3.330.773+17.778.966+15.701.400
173. Macete
Level: [342]
+76.791.240+7.549.494+25.735.952+8.793.2360+16.678.690+2.096.4910+15.940.374
174. Dizetae
Level: [288]
+109.304.072+27.916.207+39.810.168+12.611.441+6.998.406+7.107.2040+1.642.359+15.220.283
175. Jhow Trembolona
Level: [311]
+51.243.225+14.084.066+11.955.778+3.194.76000+3.440.459+2.820.880+15.750.279
176. Dionao
Level: [380]
+70.842.789+16.381.015+4.763.578+4.823.852+14.187.536+13.888.885-8.449.225+9.647.871+15.602.274
177. Rp Rushzin
Level: [268]
+28.838.774000-.864.2900+1.726.381+12.445.509+15.531.174
178. Jebinha
Level: [297]
+124.784.975+16.236.621+58.678.914+13.652.6480+15.099.982+4.628.6360+15.491.172
179. Rebequinha
Level: [99]
+15.322.231000000+149.835+15.487.081
180. Escutar
Level: [457]
+43.037.49900+8.007.709+12.117.43900+7.349.338+15.564.012
181. Oiapreda
Level: [266]
+128.729.175+10.399.942+70.473.340+3.173.535+4.594.276+15.997.119+3.945.997+4.717.991+14.431.971
182. Well Safadaao
Level: [360]
+47.141.4890+10.108.227+172.506+19.280.834+763.4270+1.872.597+14.948.893
183. Amigo De Riper
Level: [362]
+58.102.961+2.327.236+28.240.963+8.643.645-2.138.33900+6.122.661+14.908.793
184. Sr Shark
Level: [97]
+14.131.7410000000+14.131.741
185. Alianca Cem Lider
Level: [282]
+123.127.367+6.064.903+30.896.291+14.653.168+19.829.520+8.152.337+13.851.109+16.593.337+14.089.698
186. Just Leave Me
Level: [398]
+25.096.02400000+6.496.126+4.090.204+14.510.693
187. Daddy Kinho
Level: [127]
+32.084.690000000+18.544.015+14.540.674
188. Leticia Oito
Level: [247]
+94.111.179+16.965.174+33.338.456+17.652.169-.851.56000+13.546.272+14.461.666
189. Xaron Faris
Level: [300]
+14.260.6610000000+14.260.661
190. Subzero Rosa Bb
Level: [401]
+90.911.8170+11.084.821+12.694.528+7.157.452+7.777.007+19.405.189+18.023.163+14.771.655
191. Kroonosz
Level: [397]
+124.865.797+12.394.800+58.367.263+16.759.486+490.423+1.697.510+14.334.074+6.107.564+14.784.607
192. Bmo Knight
Level: [317]
+28.239.795-1.899.540-1.902.545+1.214.119+11.151.290+182.3350+4.382.686+14.958.603
193. Cosmico
Level: [293]
+76.509.6670+26.062.620+25.892.21900+4.382.327+5.584.903+14.589.596
194. Sofiagomez
Level: [232]
+62.752.8240000+5.726.419+25.093.544+17.967.340+14.966.519
195. Rena Rukorun
Level: [334]
+14.616.5140000000+14.616.514
196. James Brown
Level: [279]
+79.186.632+15.137.602+39.752.083+2.330.60000+7.485.8500+14.482.495
197. Isis
Level: [332]
+98.098.367-.619.867+49.109.835+18.400.352000+16.868.636+14.340.410
198. Natrilla
Level: [401]
+49.234.15900+6.056.988+25.941.233+2.499.5810-37.686+14.424.393
199. Aurora
Level: [244]
+16.175.303000000+1.226.958+14.949.344
200. Somorrequemeruim
Level: [246]
+50.336.639+2.274.684+10.140.120+8.209.356+2.964.878+6.744.7700+5.902.534+14.103.294
201. Pequeno Chique
Level: [332]
+28.929.809+1.018.758-20.214.211+12.199.1560-1.234.735+7.913.040+15.522.567+14.725.233
202. Frozen
Level: [240]
+226.589.1420+144.924.730+30.060.73300+17.239.676+18.959.773+14.407.228
203. Demoz
Level: [264]
+121.850.191+11.553.027+54.960.873+17.557.7890+4.686.499+2.361.512+16.019.321+14.714.167
204. Jogador Irritante
Level: [227]
+74.491.3170000+22.708.040+17.466.622+20.488.496+14.829.157
205. Stelio
Level: [333]
+72.606.684+8.845.656+16.603.020+4.155.501+13.983.1110+16.541.2420+14.479.151
206. Sa Fadinha
Level: [305]
+16.352.6040+1.050.793-32.603000+732.611+14.294.111
207. Ozzie Warjat
Level: [175]
+39.186.629000000+25.302.533+14.884.095
208. Closeradon
Level: [353]
+121.038.351+15.983.835+43.446.379+7.031.874-2.672.283+13.162.422+14.997.881+14.910.145+14.181.095
209. Hucos
Level: [225]
+39.842.3340+12.749.1720+2.362.796+7.852.0520+3.467.221+14.412.091
210. Kilaryms
Level: [238]
+79.017.547+11.232.578+35.662.032+11.845.60000+3.823.165+4.925.081+14.530.087
211. The Paladin
Level: [360]
+73.070.439+9.605.674+25.699.030+7.912.482+4.242.066+8.289.7470+4.591.386+14.732.050
212. Esside Notres
Level: [370]
+102.370.382+5.102.934+14.175.937+6.504.242+11.322.781+16.014.875+13.017.893+18.111.715+14.125.004
213. Xurumy
Level: [388]
+92.356.728+6.320.657+44.071.567+11.987.9740+8.061.711+3.471.450+3.705.364+14.741.002
214. Capitaum Cueca
Level: [378]
+103.920.605+8.230.838+20.048.836+18.579.977+4.741.104+13.113.068+15.759.591+8.495.218+13.955.970
215. Bebe Jupteriano
Level: [313]
+70.865.750+22.663.277+28.111.240000+2.529.584+3.148.707+13.414.941
216. Leite Com Pera
Level: [331]
+30.452.8310+2.932.027+13.265.984+792.62700+104.562+13.066.922
217. Aizen Rhain
Level: [306]
+118.130.4520+20.577.072+22.452.188+25.765.291+24.594.184+11.861.901+900.910+13.971.911
218. Storm Magic
Level: [474]
+145.689.514+24.080.856+49.187.227+9.480.024+4.425.657+13.881.424+16.395.132+14.675.286+13.566.905
219. Ja Morreu
Level: [259]
+63.604.292000000+49.941.461+13.663.830
220. Moika
Level: [364]
+104.424.820+4.382.193+4.296.781+13.544.468+14.595.414+19.773.227+14.170.688+20.546.248+13.118.798
221. John Hex
Level: [399]
+64.704.8630+26.709.475+18.767.937+5.230.40700+296.593+13.405.746
222. Scripter Tres
Level: [322]
+101.060.155+7.237.089+53.898.413+11.700.3590+11.725.6390+3.450.936+13.050.716
223. Homegu
Level: [479]
+64.318.289+138.846+17.279.114+3.952.421+12.873.938+5.231.001+6.641.125+5.595.857+13.901.690
224. Kenai
Level: [366]
+115.522.699+21.931.233+24.838.443+7.554.484+17.285.853+8.399.747+6.467.807+15.259.508+13.789.620
225. Cachimbo De Crack
Level: [327]
+36.421.9200+1.875.920+9.177.976+5.249.3680+1.810.866+4.126.228+13.184.560
226. Pseudoplusia
Level: [312]
+43.548.379-2.262.661+10.946.882+11.593.8600+9.389.78100+13.882.515
227. Menino Sword
Level: [257]
+85.134.44000+24.824.158+27.042.38800+20.110.390+13.158.503
228. Sovul Almik
Level: [362]
+144.205.398+21.336.964+28.070.943+16.374.045+14.954.943+13.973.245+17.589.744+18.918.053+13.991.456
229. Zoga
Level: [212]
+155.566.05100+3.427.328+53.619.694+46.693.908+21.319.654+16.079.033+13.429.432
230. Murai Kevorkian
Level: [379]
+14.005.654000000+1.279.229+13.726.424
231. Bielzsrj
Level: [165]
+72.398.26700000+24.837.070+34.434.779+13.127.417
232. Odin Jomus
Level: [335]
+13.155.3910000000+13.155.391
233. Mari Luz
Level: [222]
+116.399.035+41.018.644+42.990.461+17.100.059+1.362.503000+13.929.366
234. Cara De Mal
Level: [330]
+39.106.060+2.318.935+16.087.069+659.095+2.492.645+2.832.729+2.186.433-1.963.768+13.059.357
235. Master Mage One
Level: [269]
+18.480.390000+3.602.578-5.178.590+2.644.241+4.223.824+13.189.336
236. Duddz
Level: [400]
+129.314.402+9.472.053+20.131.459+13.683.759+22.590.294+20.230.171+19.317.445+10.225.900+13.666.318
237. Fendi Bull
Level: [233]
+61.814.8350+9.348.082+25.344.762+7.611.5200+114.870+6.189.100+13.452.255
238. Oldife Arcura
Level: [341]
+13.922.1860000000+13.922.186
239. Rush King
Level: [209]
+53.501.369+214.395+4.092.521-1.074.587+32.198.7880+4.528.2610+13.362.171
240. Pretinhaw
Level: [322]
+30.792.525+1.593.334+8.648.367+2.813.744+281.946+1.073.7370+2.436.934+13.283.125
241. Agiota Da Faccao
Level: [389]
+109.476.908+4.228.540+22.241.109+11.202.038+11.512.786+15.531.600+13.865.872+17.547.863+13.350.097
242. Jango
Level: [310]
+58.898.5750+12.110.945+21.320.777+90.400+5.300.473+4.754.578+617.400+13.614.093
243. Bunda Cagada
Level: [269]
+24.747.8940+3.981.110+9.868.719-1.462.08600+76.146+13.214.074
244. Ass Pirina
Level: [362]
+44.284.6930000+3.166.132+19.381.601+8.825.902+13.912.056
245. Serbero
Level: [339]
+21.644.9060000+4.500.427+4.500.4270+13.644.051
246. Gorilla Zord
Level: [360]
+45.169.81200+7.283.343+7.075.716+7.440.170+2.262.890+7.510.643+13.599.048
247. Ashleyr
Level: [382]
+55.509.236+9.058.460+14.363.992-1.405.023+14.931.462-8.238.222+12.713.036+484.353+13.734.045
248. Maurinhiobabyx
Level: [161]
+67.981.43800000+117.876+54.699.290+13.406.030
249. Imposition
Level: [299]
+109.768.313+25.459.082+46.465.799+12.447.1910-2.400.806+6.153.429+8.760.611+13.884.005
250. Kheifz
Level: [235]
+21.428.8540-.260.62800+4.155.865+4.293.7420+12.240.875
251. Enter
Level: [284]
+111.824.895+8.939.034+50.868.916+829.616+2.392.770+8.169.633+15.692.279+12.096.585+12.052.846
252. Troels
Level: [243]
+37.110.92300000+12.347.139+12.381.952+12.382.831
253. Tesouro
Level: [478]
+81.637.431+11.575.474+12.784.338+13.122.172+11.469.997+10.041.043+9.680.5740+12.966.830
254. Kiina Dos Inferno
Level: [215]
+162.616.110+777.2100+71.678.423+60.509.061+15.200.3760+1.792.654+12.227.817
255. Papirrun
Level: [270]
+17.322.66900+2070+689.101+1.200.263+2.382.952+12.432.764
256. Yokarth Kakoth
Level: [295]
+12.880.7590000000+12.880.759
257. Maxthon
Level: [252]
+14.440.432000000+1.650.717+12.790.714
258. Mistake
Level: [219]
+66.892.27400+10.602.219+25.315.81800+17.980.522+12.995.713
259. Banco Xurumy
Level: [367]
+55.220.537+9.236.813+13.788.654+6.742.8860+7.269.116+1.359.188+4.435.164+12.391.713
260. Vim Ajudar
Level: [315]
+70.997.330+9.912.991+24.427.063+6.205.110+2.464.676+9.957.6600+5.462.124+12.570.703
261. Lucas Urban
Level: [399]
+159.691.546+19.755.894+36.216.271+17.139.613+19.670.607+16.484.208+17.164.003+20.125.264+12.138.684
262. Chapou
Level: [286]
+44.793.330+44.701+11.976.293+19.689.970+349.03500+4.252+12.140.668
263. Demolidor Knight
Level: [360]
+58.212.73800+451.546+23.084.400+6.020.0090+16.562.238+12.000.639
264. Guarda De Svar
Level: [219]
+62.266.9980000+26.048.203+11.691.190+12.207.968+12.320.636
265. Rominho Matamil
Level: [251]
+74.528.729000+12.221.930+15.579.559+15.978.172+18.666.450+12.084.616
266. Calvert
Level: [247]
+17.796.1270000-.965.787-1.998.399+6.329.762+12.430.553
267. Capeta
Level: [348]
+117.659.521+14.715.089+47.050.808+11.797.8440+10.379.609+11.144.603+9.249.028+12.325.538
268. Daniel Larusso
Level: [486]
+82.204.272+689.475+24.488.201+14.503.636+8.747.402+2.923.416+7.087.784+11.411.605+12.570.535
269. Seal
Level: [205]
+12.743.5810000+78.75000+12.993.502
270. Gnik Serphirot
Level: [396]
+98.907.5120+11.537.468+12.390.940+18.564.046+16.441.735+12.452.376+14.611.443+12.912.501
271. Ekdo Money
Level: [295]
+66.153.902+2.619.424+24.306.603+7.987.6510+19.733.630+136.4910+12.017.455
272. Hagoromo Otsutsuki
Level: [369]
+80.166.5120+33.660.062+11.130.291000+23.046.726+12.330.432
273. Menino Bolt
Level: [401]
+23.182.70600000+1.594.812+9.326.482+12.262.411
274. Bigmamma
Level: [104]
+18.018.110000000+5.618.769+12.400.340
275. Maniipulador Thc
Level: [306]
+95.739.826+8.340.050+50.556.975+15.855.2370+5.853.5210+3.070.721+12.065.320
276. Lady Of Bolts
Level: [313]
+24.681.569+263.031+10.023.991-12.696.4330+12.836.928+513.4300+12.057.307
277. Scripter Cuatro
Level: [325]
+79.144.257+14.260.637+42.882.735+6.254.8040+4.156.0130-1.208.239+12.800.305
278. Auto Pally
Level: [369]
+89.825.982+17.879.289+34.548.747+4.766.072+965.839+18.511.355+2.861.2510+12.421.299
279. Senku
Level: [259]
+46.502.1090000+165+20.199.801+13.923.044+12.215.263
280. Nordmyrenwell
Level: [383]
+38.384.344+9.895+7.040.5080+16.028.455+864.5000+1.075.274+12.846.232
281. Sman Ikarafaza
Level: [270]
+28.947.753000+1.312.094+15.838.47200+12.797.186
282. Perera Detona
Level: [254]
+162.244.942+21.533.335+49.247.568+27.169.497+5.574.562+35.183.384+60.349+11.347.357+12.842.176
283. El Koki
Level: [300]
+37.157.67700000+552.842+24.460.976+12.855.147
284. Marginal Alado
Level: [335]
+131.572.437+13.291.838+58.257.735+9.588.035+814.533+12.605.969+11.883.824+12.485.083+12.930.135
285. Vitor Beijalana
Level: [286]
+118.435.996+23.120.120+38.195.030+26.755.12500+11.488.576+8.700.021+12.177.122
286. Tiago Fabricio
Level: [286]
+62.809.471+19.844.77300+14.584.74700+15.037.838+12.344.112
287. Galadianox Gold
Level: [353]
+118.902.880+16.340.617+20.339.454+12.484.329+10.030.998+14.431.026+16.645.523+15.766.835+12.867.095
288. Smell That Ass
Level: [228]
+143.923.186+62.343.107+38.576.681+18.198.003+7.215.811+4.998.48700+12.593.095
289. Catarinah
Level: [187]
+60.199.4460000+17.108.971+4.420.129+26.585.268+12.086.077
290. Major Duhzera
Level: [254]
+77.092.216+7.804.796+27.236.154+6.803.659+8.652.060+7.525.244-.255.279+8.547.531+12.780.047
291. Myuks
Level: [321]
+68.075.117+13.262.876+26.865.153+9.964.454000+6.666.610+12.318.021
292. Romulo Eddois
Level: [242]
+63.480.943000+6.406.878+14.970.292+15.039.924+14.532.830+12.533.017
293. Oldronciapatyarab
Level: [91]
+11.495.9480000000+11.495.948
294. Comprador
Level: [459]
+85.372.836+11.950.655+19.817.780+11.859.180+10.578.250+11.648.207+8.140.907+921.478+11.902.931
295. Letcia Five
Level: [244]
+84.606.680+15.393.852+26.333.154+17.293.550-.405.4990+2.765.192+11.322.521+11.905.908
296. Naaldin Terrorista
Level: [416]
+59.221.235+9.907.350+36.490.672+11.730.5590-14.122.2900+4.565.077+11.651.864
297. Fernanda Safadinha
Level: [294]
+23.602.084000000+11.800.239+11.802.844
298. Mutoxz
Level: [414]
+59.462.6490-1.423.061+7.711.840+11.820.269+4.803.733+11.483.241+13.698.781+11.370.843
299. Elaziel Lith
Level: [396]
+58.626.029+3.061.782+3.662.130+20.104.128+2.935.9210+4.468.407+11.178.824+11.218.835
300. Astroz
Level: [230]
+62.534.061000+7.103.186+14.145.425+12.664.792+15.805.823+11.817.833
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
1806
Players Online
Top Experience
1- Adicia
1507, Elder Druid
2- No Love
491, Elite Knight
3- Daniel Larusso
486, Royal Paladin
4- Onix
484, Elite Knight
5- Dugrau
484, Elder Druid

Quests
Conheça todos os videos das nossas Quest Custom!

View